landse overheid en de samenleving zich hebben ingespannen om het verblijf in Nederland voor de Belgen zo aangenaam mogelijk te maken. Men ging in het alge meen op beheerste wijze om met de cultu rele verschillen. Het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws verwoordde deze gevoelens als volgt: De gastvrijheid van Nederland is enig in de geschiedenis. Zij is onbegrensd geweest in al haar edelmoedigheid.17) Deel 2: De opvang van vluchtelingen in Kloetinge In het vervolg onderzoeken we hoe de opvang van Belgische vluchtelingen op lokaal niveau werd georganiseerd. We lieten voor nadere uitwerking van deze vraag het oog vallen op Kloetinge, omdat van dit dorp het archief van het Comité tot verlening van steun aan hulpbehoevenden in Kloetinge bewaard is gebleven.18) Hoe verliep de opvang van vluchtelingen hier in de eerste maanden van de oorlog? In het onderstaande besteden we aandacht aan de vergaderingen van het comité en het be stuur die gehouden zijn in het najaar van 1914 tot het moment dat de vluchtelingen Kloetinge weer grotendeels hadden verla ten en werden ondergebracht in het kamp te Hontenisse. Oprichting plaatselijk comité Het gemeentebestuur van Kloetinge ontving op 9 september 1914 een circu laire van de Verplegingscommissie voor het district Noord- en Zuid-Beveland. Deze informatie was voor burgemeester W.F.J. Wagtho aanleiding om al op 11 september 1914 een vergadering bijeen Afb. 3. Belgische vluchtelingen op hofstede Olmenstein van Cornelis Zandee aan de Abbekindersezandweg in Kloetinge. Zandee was lid van het gemeentelijk Comité tot verle ning van steun aan hulpbehoevenden. Dit comité was in 1914 op initiatief van burgemeester Waghto opgericht bij de komst van Belgische vluchtelingen. (Collectie gemeentearchief Goes.) 23

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 27