Hontenisse. Eind 1914 verbleven er nog maar zestien armlastige vluchtelingen in Kloetinge. Ook voor de Belgische vluchtelingen ging het gewone leven verder. De mannen gingen op zoek naar werk. In Vlissingen werd een school opgericht voor de kinde ren. De Nederlanders die mensen opvingen en huisvesting boden kregen hiervoor een kleine vergoeding. In de vergadering van 17 december 1914 deelde de voorzitter mee dat het merendeel Afb. 5. Overzicht van de Belgische vluchtelingenstroom in Zeeland na de massale uittocht be gin oktober 1914 naar de plaats van binnenkomst en de geraamde aantallen. (Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland, Middelburg 1915, bijlage.) 26

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 30