28 Noten: 1. www.inflandersfields.be/images/filelib/Opmeducpak- ket2012nl 2. www.inflandersfields.be/images/filelib/Opmeducpak- ket2012nl 3. Nieuwsblad De Zeeuw, 9-10-1914. In dit bericht wordt over Tauben gesproken; dit zijn lichte Duitse vliegtuigen. 4. H. Brugmans e.a., Nederland in den oorlogstijd, Am sterdam 1920, p. 331 e.v. 5. Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland, Middelburg 1915, p. 1-4. 6. H. Brugmans e.a.. Nederland in den oorlogstijd, Amsterdam 1920, p. 331 e.v. Zie ook noot 5. Deze pas sage is in enigszins gewijzigde vorm ontleend aan dit verslag. 7. P.H. Ritter jr., De donkere poort, Den Haag 1931, deel 1, p .137-138. 8. Nieuwsblad De Zeeuw, 18-9-1914. 9. Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten, Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Zaltbommel 2000, p. 148-149; Philip van Outrive, De allerlaatste getuigen van WOI, Tielt 2011, p. 188-189. 10. P.H. Ritter jr., De donkere poort, Den Haag 1931, deel 1, p. 143-152. 11. Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland, Middelburg 1915, p. 1-4. 12. Circulaire Stad Antwerpen, Kabinet des Burgemees ters, 13-10-1914. 13. Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten, Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste We reldoorlog, Zaltbommel 2000, p. 164. 14. Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten, Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Zaltbommel 2000, p. 173-177; Philip van Outrive, De allerlaatste getuigen van WOI, Tielt 2011, p. 188-199. 15. Vluchten voor de oorlog, Belgische vluchtelingen 1914- 1918, Davidsfonds, 2004, p. 30-31. 16. Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten, Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste We reldoorlog, Zaltbommel 2000, p. 148-149. 17. Deze passage in Het Laatste Nieuws is te vinden op de site: www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic. 18. Inventaris van het archief van het Comité tot verlening van steun aan hulpbehoevenden te Kloetinge 1914- 1920, A.J. Barth, Goes 1975. De verslagen van de vergaderingen bevinden zich onder inventarisnummer 1 van dit archief. Zie ook: Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland, Middelburg 1915, p. 112-116. 19. Zie ook noot 12. 20. De hofstede Olmenstein van Cornelis Zandee is gele gen aan de Abbekindersezandweg te Kloetinge. 21. Pieter Jozef Van Alphen en zijn vrouw Maria Lowies Esther Cammaert waren als vluchtelingen op 9 okto ber 1914 vanuit Mechelen in Kloetinge aangekomen. Aanvankelijk werden zij opgevangen in de consistorie van de kerk. Omdat Maria zwanger was mochten zij en haar man voorlopig in Kloetinge blijven en behoorden zij niet tot de groep vluchtelingen die half november naar Hontenisse is vertrokken. Zij konden in de consistorie van de kerk blijven tot half december 1914. Daarna kregen zij onderdak in een huisje op de Achterweg dat door het comité kon worden gehuurd van de weduwe Beenhakker. Op 13 februari 1915 beviel Maria van een dochter die zij de namen Elisa beth Wilhelmina Francina gaven. De zus van Maria Cammaert kwam op 13 augustus 1917 naar Kloetinge en trok bij het gezin in. De familie Van Alphen is 25 maart 1918 vanuit Kloetinge naar Goes vertrokken. Ze verbleven in Goes aan de Keizersdijk A135 waar een smederij was gevestigd. Jozef van Alphen kreeg daar werk als pakhuisknecht. Op 8 februari 1919 (gegevens gezinskaart) zijn ze in Goes uitgeschreven. Het gezin is waarschijnlijk teruggegaan naar Mechelen, maar dit is niet op de gezinskaart in het archief van de gemeente Goes aangetekend.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 32