WW,: ^A v. 7 77* 7 ffi /fo ér Afb. 4. Deel van de ad ministratie van de in geleverde wol in Goes. Collectie gemeentear chief Goes.) het leger had handwerken nog een an dere belangrijke functie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Handwerken werd namelijk gebruikt om de Belgische vluchtelingen bezig te houden en kledingstukken te produceren voor hun landgenoten. De Amerikaanse Rockefeller Foundation wilde de vluchtelingen helpen door ze van goede kleding te voorzien en werk te verschaffen. Daarom stelde de Foundation werktuigen en goederen beschikbaar voor het oprichten ven naai- en brei-inrichtingen. In Mid delburg werd begin 1915 een naaiatelier geopend op de Dam en 48 Belgische dames zijn daar aan het werk gegaan. In de eerste maand na oprichting waren al 671 stukken kleding vervaardigd zoals hemden, flanel len (borst)rokken en kinderondergoed. In ruil voor hun werk kregen de dames één gulden per week en mochten ze per halve week werk één kledingstuk voor hunzelf of hun gezin uitzoeken. Er waren ook Belgi sche vrouwen die breiden voor de Rockefel ler Foundation. Deze werden 2,- betaald per gebreide kilogram wol. Om te contro leren of er geen wol gestolen werd, werden 'TTfaJ* de gebreide sokken gewogen en dit moest overeen komen met het uitgegeven gewicht sajet. In juni 1915 werd het besluit genomen dat de Nederlandse staat de naai- en brei-inrich tingen van de Rocke feller Foundation zou overnemen, maar ze zouden wel op dezelfde voet verder gaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde breien en naaien in Nederland een belang rijke rol, maar ook in andere landen werd er volop gebreid voor de manschappen. En ook in andere oorlogen. Zelfs vandaag de dag wordt er nog gebreid voor soldaten. Niet omdat er een tekort is aan wollen sok ken, maar om de soldaten een hart onder de riem te steken. Een met liefde gebreide muts of handschoen geeft ze het gevoel dat ze er niet alleen voor staan, dat er 'thuis' mensen zijn die om ze geven en ze steunen, ook al hebben ze elkaar nooit ontmoet. Dit gevoel is universeel en tijdloos. Ook de sol daten aan de grens in de periode 1914-18 voelden dit en wisten dat er thuis vrouwen en meisjes net zo hard werkten om het vaderland te beschermen dan zij deden. ■Zo: ■fatpCia^ /JZ Noten: 1. Middelburgsche Courant, 15-08-1914. 2. De Zeeuw, 20-08-1914. 3. De Zeeuw, 17-10-1914. 4. Middelburgsche Courant, 07-11-1914. 5. Middelburgsche Courant, 07-11-1914. 6. Middelburgse Courant, 22-04-1915. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 36