1 Belevenissen van een Yersekse oestervisser in de Eerste Wereldoorlog Frank Ossenwaarde In augustus 1914 vielen de Duitse troepen België binnen. Begin oktober veroverden ze de vesting Antwerpen. Vanaf dat moment merkte ook Zeeland de gevolgen van de oorlog. Honderdduizenden Belgen vlucht ten over de grens naar Zeeland en West- Brabant op zoek naar een veilig heenko men. Ze kwamen ook in Yerseke terecht. Yersekse oester- en mosselvissers die op België voeren maakten in de daaropvolgen de jaren de oorlog van dichtbij mee. Onderstaand verhaal is gebaseerd op gesprekken die ik in de jaren tachtig heb ge houden met mijn opa Daan van Boven (1897- 1988), in leven schipper (en ook wethouder, raadslid en locoburgemeester) uit Yerseke. Op 8 oktober 1914 kwamen de eerste Belgische vluchtelingen aan in Yerseke. Ze werden opgevangen in het gebouw van de gereformeerde jongelingsvereniging Eben Haëzer. Het lokaal van Eben Haëzer werd ingericht als eetzaal. De vluchtelingen kon den hier drie keer per dag aan tafel komen. De vluchtelingen werden ondergebracht in de woningen en schuren van particulieren in de hele gemeente. Ook het gezin van Pachier de Wee en Kor- nelia Krombeen kreeg zes vluchtelingen in huis. Pachier en zijn vrouw woonden met tien kinderen in een klein huisje aan de Vijverdwarsstraat nr. 68. Pachier was schoenmaker en had net als de meeste andere Yersekenaren een klein in- Afb. 1. Pachier de Wee met acht van zijn kinderen, omstreeks 1920. Voorste rij in het midden Elisabeth de Wee, rechts Pachier de Wee. Alle afbeeldingen: collectie F. Ossenwaarde.) 33

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 37