Afb. 5. De Yersekse haven rond de Eerste Wereldoorlog. gekomen soldaten naar de IJzer gevoerd, naar plaatsen zoals Diksmuide, Vilvoorde, Roeselaere en Passendaele waar de loop graven lagen. Bijna even vol geladen als bij vertrek kwamen de treinen later weer terug in Brussel, maar nu beladen met lijken van gesneuvelden en gewonden. Dit had natuurlijk gevolgen voor het moreel van de pas aangekomen nieuwe soldaten in Brussel. Deze deden er dan ook vaak van alles aan om niet naar het front te worden gestuurd. Soms gingen ze zelfs zover dat ze zichzelf meer of minder zwaar verwondden, door zich met het eigen geweer in een been of een voet te schieten. Zo ging de oorlog voorbij. Aan het eind van de oorlog liep de handel in oesters en mossels sterk terug. Er ontstond steeds meer tekort aan levensmiddelen en de werkloosheid nam toe. Daan kon echter aan het werk blijven. Hij is altijd oester visser gebleven. In 1918 had de Ye 27 een motor gekregen, een Kromhout van 20 pk. Maar dikwijls waren de zeilen nog nodig. Het schip ging van Bom over naar de firma Waghto en in de jaren dertig naar Van Dijk. Tijdens de tweede wereldoorlog begon Daan voor zichzelf als firma Van Boven en Van Haver. Ook toen gebruikte hij nog dikwijls de Ye 27. 37

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 41