Noodlanding van een Engels vliegtuig in Kruiningen op 24 maart 1915 Otto W. Hoogerhuis De geschiedenis van de luchtvaart was nog maar enkele jaren oud toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De eerste oorlogs vliegtuigen hadden een verkenningstaak. Ze verzamelden informatie over de bewe gingen van de vijandelijke linies. Al snel werden vliegtuigen door de oorlogvoerende partijen gebruikt als gevechtsvliegtuigen. De piloot zat in die begintijd nog in een open cockpit en de eerste bommen werden nog letterlijk overboord gegooid door de piloot. Veel mensen hadden bij het begin van de Eerste Wereldoorlog nog nooit een vlieg tuig van dichtbij gezien. Tijdens de Goese kermis van augustus 1914 werd een vlieg tuig op de Grote Markt getoond. Hiervoor bestond grote publieke belangstelling. Gedurende de oorlogsjaren zijn er regel matig vliegtuigen van de oorlogvoerende partijen in Zeeland neergestort of wa ren er vliegtuigen die een noodlanding moesten maken. Over het achtste bui tenlandse vliegtuig dat tijdens de Eerste Wereldoorlog op Zeeuws grondgebied een noodlanding moest maken zijn we goed geïnformeerd. Op 24 maart 1915 landde om 9 uur 's morgens een militair vliegtuig ten oosten van de Moolweg in Kruiningen Afb. 1. Het bij Kruiningen gelandde Engelse vliegtuig. (Afb. 1 en 2: collectie gemeentearchief Goes.) 38

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 42