Inhoud Woord vooraf1 Terugblik van milicien Arie van Loo op zijn ervaringen in de oorlogsjaren 1914-1918 2 De opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kloetinge Annebeth Maarsman en Christina Heijboer17 Met de breipen in de hand, vechtend voor het vaderland Kim Sluijter29 Belevenissen van een Yersekse oestervisser in de Eerste Wereldoorlog Frank Ossenwaarde 33 Noodlanding van een Engels vliegtuig in Kruiningen op 24 maart 1915 Otto W. Hoogerhuis 38 De brooddistributie tijdens de Eerste Wereldoorlog Otto W. Hoogerhuis40 Een korte terugblik op de Eerste Wereldoorlog David Levinus de Jonge50 Marcherende militairen55 De diensttijd van een militair te velde tijdens de Eerste Wereldoorlog Otto W. Hoogerhuis 56 Het geweer van de Nederlandse militair tijdens WO I was van goede kwaliteit67 De oorlog in een blokkendoos Koen van Rooijen68 Vluchteling Charles Louis Verhoeven en zijn nazaten Cees van den Bovenkamp70 De stadsomroeper van Goes in de Eerste Wereldoorlog Frank de Klerk74 Fort Ellewoutsdijk80 Lichaam van stiefzoon generaal Ludendorff gevonden bij Wissenkerke John van Haver 82 Bommen op Goes Jan de Jonge86 De bomscherf en de kist Kim Sluijter94 Zeemijn voor anker in Schore Frank de Klerk97 Het oorlogsmuseum van Jan Adolf Wilton van Reede Koen van Rooijen98 Boekindrukken: Drie massagraven voor de Nederlandse kust, 22 september 1914 Allie Barth 107 De Groote Oorlog in het klein Otto W. Hoogerhuis111 Woord vooraf Het zal weinigen zijn ontgaan dat we dit jaar herdenken dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog begon. Ook als Vrienden van HMDB en Heemkundige Kring De Bevelanden willen hier bij stilstaan. Dat doen we met deze dubbeldikke uitgave van ons blad de Spuije, waarin een groot aantal onderwerpen aan de orde komt. Hoewel de Bevelanden op ruime afstand van het strijdtoneel lagen kreeg men hier toch ook te maken met de oorlog en alles dat daarmee samenhing. In de eerste plaats kregen bij de mobilisatie in de zomer van 1914 ook veel Zeeuwse en Bevelandse jongemannen een oproep. Van enkelen van hen hebben we verslagen of dagboeken kunnen achterhalen, waarin ze over hun ervaringen in de oorlogsjaren vertellen. Een tweede manier waarop de Bevelanden met de oorlog te maken kregen, was door de komst van Belgische vluchtelingen. Dat begon al kort na het uitbreken van de oorlog, maar vooral begin oktober, toen Antwerpen zwaar onder vuur kwam te liggen, kwam er een grote stroom vluchtelingen naar onze streek. Er waren grote inspanningen voor nodig om die goed op te vangen. De meesten bleven hier overigens niet lang en gingen zo snel mogelijk terug naar België. Een aantal van hen bleef hier langer en sommigen permanent. Nederland was dan wel neutraal, maar toch had de oorlog al heel snel invloed op het dagelijks leven. Door handelsbelemmeringen en gebrek aan grondstoffen ontstonden er al na korte tijd tekorten. Voedsel ging op de bon en er werd een uitgebreid distributiesysteem opgezet voor allerlei dagelijkse levensbehoeften. Een enkele keer werd men wel rechtstreeks met het oorlogsgeweld geconfronteerd. Bijvoor beeld als er lichamen aanspoelden, als er een zeemijn ontplofte of als een verdwaalde piloot zijn bommen boven Zeeland afwierp. Met deze Spuije willen we een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving over een onder werp dat, zeker voor wat de Bevelanden betreft, tot nu toe onderbelicht is gebleven. De redactie 1 ^^nschg^^

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 5