Een korte terugblik op de Eerste Wereldoorlog David Levinus de Jonge David Levinus de Jonge werd geboren in Wemeldinge in 1899. Zijn vader David was tijman, en bediener van de waarschuwings- lichten voor de scheepvaart in de buiten haven. Vanaf het in gebruik nemen van het kanaal in 1866 was diens vader ook al in dezelfde functie werkzaam geweest. In 1915 was daar het stormsein bijgekomen. Toen David overleed nam zijn weduwe Levina de Jonge-op 't Hof zijn functie over. Later ging dit werk over op hun onge huwde dochter 'tante Jans', die het hijsen van het stormsein tot 1962 uitoefende. In het gezin van De Jonge werden elf kinde ren geboren; er overleden er drie op jonge leeftijd. Diverse zoons werden varensgezel. David Levinus leerde voor timmerman aan de Goese Ambachtschool, en werd later technicus bij de telefonie. Hij schreef aan het einde van zijn leven een levensloop, waaruit we enkele fragmenten over de Eerste Wereldoorlog mogen overnemen, met dank aan zijn kleindochter, Noortje de Jonge. David Levinus de Jonge overleed te Rijswijk (ZH) op 17 januari 1985. Allereerst iets over de seinen voor de scheep vaart aan de buitenhaven van Wemeldinge. 'In begin 1914 was er door het Loodswe zen een geconstrueerde ijzeren paal op de Scheldedijk geplaatst, ik schat wel dat die 18 meter hoog was en die moest gebruikt worden om een waarschuwingssein op te kunnen hangen, waardoor de scheepvaart gewaarschuwd werd. Door het Loodswezen werd vader gevraagd om seingever te wor den. Vader nam het aan al was de daarvoor te ontvangen vergoeding, ook voor die tijd, heel laag, en men moest er altijd voor thuis blijven. De telefoon werd aangelegd en het werk kon beginnen. Ik meen dat het midden mei was. Nog even opgemerkt dat we, omdat we zo'n nachtverbinding hadden met Rotterdam, een niet-alledaags telefoontoestel gekregen hadden, een met een veel sterkere wekmogelijkheid. Het gewicht van dat toestel was 17 kilogram, dus wel wat zwaarder dan de tegenwoor dige apparaten. Onze telefoon werd na sluiting van het postkantoor doorverbon den naar het telefoonkantoor te Rotterdam, maar daar er voor ons geen nachtdienst was, werden de berichten van De Bilt niet later doorgegeven dan 10 uur. Bij elke sluiting van het postkantoor bij ons werd de verbinding gecontroleerd vanuit Rot- Afb. 1. De buitenhaven van Wemeldinge. In het middelste huis woonde lichtwachter David de Jonge. We zien het storm sein en op de hoek van de haven het kustlicht. (Uit: Wemeldinge in oude ansichten.) 50 gaiftnhietn, WtmMing

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 54