ondergoed worden opgehaald en kreeg Wil lem de opdracht gedurende die dag aardap pels te jassen. Daarna vond de verhuizing plaats naar de barakken in Waalsdorp. Hier verbleven de rekruten vier maanden tijdens de strenge winter van 1916. Over dit verblijf merkte Willem op dat drie kachels in een barak waar 250 mensen in gelegerd waren veel te gering was. Na een aantal weken mocht Willem met verlof. Dit was een reis die veel tijd kostte. Eerst met de tram naar het treinstation in Den Haag. Vervolgens per spoor naar Rotterdam en vandaar met de tram naar Numansdorp. De reis werd vervolgens voortgezet op de boot naar Zijpe en van Zijpe met de tram naar Zonnemaire. Soms kon de boot door slechte weersom standigheden niet varen en moest via Roo sendaal worden gereisd. Zo ging de dienst tijd van Willem in Den Haag voorbij: met veel exerceren en nachtoefeningen en andere flauwe kul. Wegingen natuurlijk dikwijls Den Haag en Scheveningen bekijken. We raakten daar veel centen kwijt en moesten dan teruglopen langs de akelige Waalsdor- perweg. We kwamen dan koud in de barak aan en 's morgens werd er al weer vroeg reveille geblazen. Bergen op Zoom en omgeving Op 7 maart 1917 kwam het bericht dat de lichting die in Waalsdorp was opgekomen naar het veldleger in Bergen op Zoom zou gaan. In die plaats zou men deel gaan uit maken van het 14e Regiment Infanterie. Op de dag van vertrek vroor het dat het kraak te. De compagnie vertrok richting Den Haag met de muziek voorop en de reis ging verder met de trein naar Roosendaal. Daar overstappen en vervolgens naar Bergen op Zoom. Vanaf het station marcheerde de nieuwe lichting naar de kazerne, genaamd De Korenmarkt. Een deel van de groep bleef hier achter en een ander deel ging naar de kazerne Het Markiezenhof. Willem werd gelegerd in de kazerne Het Groot Arsenaal, waar hij werd ingedeeld bij de 4e Com pagnie, IP Bataljon van het 14e Regiment Infanterie, garnizoen te Bergen op Zoom. Weergave in verkorte notatie: 4-II-14 RI. In de kazerne werd aan de nieuwkomers een strozak en twee dekens uitgereikt en werden slaapplaatsen aangewezen. Willem: We kwamen nu terecht te midden van man schappen die al 3 en 2 jaar in dienst waren. Dat was even wennen, want in Waalsdorp waren het bijna allemaal bekenden waar je tegelijk mee opgekomen was. In de avond nog even in de stad geweest. We zagen nog andere bekenden uit Waalsdorp. De andere morgen was er een mars van 25 kilometer, over Steenbergen en Heerle. Erg koud. Spoe dig werd ik vertrouwd met de manieren en gewoonten van het veldleger. Na een verblijf van een week in Het Groot Afb. 1. Begin november 1917 zag Willem de stoom- raderboot s.s. Koningin-Re gentes van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland nog aan de kade in Vlissingen liggen. Deze mailboot is op 6 juni 1918 door een Duitse onderzeeboot in een vrije vaargeul op de Noordzee getorpedeerd. Dit schip was herkenbaar als hospitaalschip en droeg de kleuren die door de Duitse overheid waren voorge schreven. (http:/ www. therebreathersite. nl) 57

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 61