Groeten uit Ossendrecht Afb. 2. Gezicht op de vroegere Dorpsstraat in Ossendrecht (tegenwoordig Hondseind). Begin april 1917 maakte Willem zijn eerste inkwartiering mee in deze straat bij de familie Markus- se. Het betreffende huis is door hem met een kruisje aangegeven. (Collectie fam. Hoogerhuis, 's-Gravenpolder. Arsenaal werd Willem ziek: Ik gaf mij op voor 24-uurs permissie, want ik was ziek van verkoudheid en ik had keelpijn. Toen de zaterdag was aangebroken ging ik met de tram naar Zonnemaire en ik moest maandagsmorgens terugkomen. Maar ik werd zieker. Ik raadpleegde een dokter en die schreef mij voor een dag of wat thuis te blijven. Ik had een ernstige vorm van bron chitis en ik bleef een week thuis. Vrijdags was er een militaire dokter langs geweest en schreef mij voor om maandag weer terug naar de kazerne te gaan. Langzamerhand werd het weer ook beter. In de kazerne deed na enkele weken het ge rucht de ronde dat Willems compagnie naar de grens zou vertrekken voor de taak van het bewaken van de Belgische grens. En zo gebeurde het ook. Eind maart 1917 vertrok de compagnie naar Hoogerheide en nadien ging het verder naar Ossendrecht. In Hoogerheide maakte Willem zijn eerste inkwartiering mee. Door de foerier werd af gelezen waar hij met acht man tijdelijk zou verblijven. Dat was bij de familie Markusse in Hoogerheide, een kleine landbouwer.21 Willem vermeldde dat deze mensen niet erg goed voor ingekwartierde militairen waren, maar ook niet slecht. Wat hem daar opviel was dat de mensen op de vloer leefden, zon der matten of kleedjes. Men kon zodoende overal maar doorlopen. Hij vond dit maar vreemd en erg slordig. Tijdens zijn verblijf in Hoogerheide raakte Willem bevriend met Pieter van der Have uit Yerseke. Geduren de zijn hele diensttijd onderhield hij nauw contact met hem. Na een verblijf van ongeveer twee weken in Hoogerheide vertrok Willems compagnie naar Ossendrecht om een andere compag nie bij de wachtdienst aan de grens af te lossen. In Ossendrecht vond de inkwartie ring plaats in een herberg, genaamd De Rubens. De eigenaar hiervan heette P.W. Hendrickx.3' 58

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 62