75 patronen. Vanuit Bergen op Zoom werd het gehele bataljon afgemarcheerd richting Steenbergen. Daar werd de compagnie ondergebracht in een boerenschuur. De andere dag ging het van Steenbergen via Dinteloord naar Willemstad. Daar volgde een paar uur rust. Vervolgens ging de com pagnie met de boot over naar Numansdorp en daarna ging het richting Strijen. In de Hoekse Waard kampte Willem met beestjes en er was sprake van zeer warme dagen in de zomer van 1917: In Strijen werden we ondergebracht in een schuur met vlas. Ik zal het niet snel vergeten. We waren doodmoe; we werden wakker door de vele kleine beestjes.10) Een half jaar later zaten ze nog tussen de band van mijn kepi. De oe fening ging echter verder en de andere dag om twaalf uur gingen wij verder richting Maasdam. Wegens de hitte heb ik er nog nooit zoveel zien uitvallen. Van onze sectie van 50 man bleven er nog 17 man over. Ik ben zelf niet uitgevallen, maar ik ben nog nooit zo "op" geweest. Daarna kregen wij wat rust midden op een dijk waar geen boompje stond en we niet wisten waar we het zoeken moesten. De oefening werd afge broken, maar het probleem was dat we in Zuid-Holland waren en we terug moesten naar Brabant. Willem maakte de terugtocht vanuit de Hoekse Waard die drie dagen duurde niet mee. Hij had recht op een aantal dagen verlof. Opvallend is zijn opmerking dat de mensen in de buurt van Strijen en Maas dam veel beter van inborst zijn dan in Brabant. Afb. 3. Bij militairen op mars ging de muziek meestal voorop bij het passeren van een stad of dorp. Op deze foto staat op 1 juni 1915 een compagnie van ongeveer 250 manschappen - waarschijnlijk van het 14e Regiment Infanterie - op de plaats rust op de Paardenmarkt in Yerseke. De compagnie en een deel van dorpsbewoners luistert naar muziek die ten gehore wordt gebracht door het militaire muziekkorps van het regiment. Deze compagnie zal op door tocht in Yerseke zijn geweest. Meestal werd kort van tevoren aan het gemeentebestuur meege deeld dat een militaire colonne door het dorp zou trekken. Als gebaar aan de bevolking werd zo n doortocht regelmatig opgeluisterd door marsmuziek. (Collectie gemeentearchief Goes.) 60

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 64