Afb. 4. Een compleet bataljon van het 14e Regiment Infanterie marcheert hier omstreeks 1915 op deze foto vanuit de richting van Bergen op Zoom en nadert het bekende tramknooppunt bij Hotel van Tilburg (rechts op de foto) in het centrum van Steenbergen. Militaire verplaat singen van een compleet bataljon (ongeveer 800-1000 personen) met de muziek voorop was volgens Willems aantekeningen in Westelijk Brabant regelmatig aan de orde. Collectie fam. Boot, Noordwelle.) Willems onderdeel verbleef tot september van 1917 in de Potaschfabriek te Bergen op Zoom. Van verveling was geen sprake omdat de manschappen die in deze kazerne gelegerd waren voortdurend werden bezig gehouden: Veel marsen gehad in deze buurt. In september gingen we weer terug naar de grens, en wel naar Putte. Ik werd daar ingekwartierd in een herberg, genaamd de Rubens", de bewoners geheten, J.B. Cleiren, hetwelk beste mensen waren. We kregen daar altijd koffie en thee als wij van wacht terugkwamen. Putte is zelf een klein dorpje waar weinig moois te vinden is. Het is omgeven door talrijke bossen die zich uitstrekken tot Ossendrecht en Hoogerheide. Een groot deel van de bossen is nu gerooid wegens de brandstoffennood. Behalve de dagelijkse marsen was het wachtlopen een tweede grote militaire be zigheid. Voor het onderdeel waartoe Willem behoorde waren er in Putte negen wachten: die ver van het dorp zelf, gelegen waren en wij dus altijd ver moesten lopen, vooral naar Wacht 7, gelegen bij Ossendrecht en naar wacht 9, gelegen bij Huijbergen. Alle wachten waren telefonisch verbonden met het Kantonnementsbureau te Putte, zodat als er wat bijzonders opdeed op een der wachten, er direct een bericht ging naar Putte. Wacht 1 was een patrouillewacht, dus waar er geregeld patrouille werd gelo pen langs de grens door 4 man tegelijk, 2 bij 2. Dat was natuurlijk plezieriger als de andere wachten, waar men 2 uur aan een stuk posten moest, en tevens kou lijden. Het liefst liep Willem een patrouille met enkele anderen. Voor zover dit mogelijk was bezocht hij meer dan eens de familie Van de Zande die bij Platsluis woonde om een kopje koffie te drinken. Regelmatig lag hij in deze buurt hele nachten met de wachtcommandant in de bossen om te waken tegen smokkelaars. En zo ging het van de ene wacht naar de andere. Meestal waren er weinig bijzonderheden. Wacht 6 61

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 65