I i lag op een grote hoogte, vanwaar men een mooi uitzicht had op Belgisch grondgebied en de Antwerpse toren op afstand goed te zien was.11' Soms was er tijdens het wachtlopen sprake van een incident: Ook is er in die tijd op Wacht 5, "de Spil"genaamd nog een smok kelaar doodgeschoten, een laaghartige daad natuurlijk, door sergeant Van der Hoeve uit Zierikzee, die nadien vlug luitenant is geworden omdat hij zo schitterde door zijn laaghartige streken. Ik heb een keer gezien dat deze Van der Hoeve op klaarlichte dag door vier soldaten zo werd afgeranseld dat hij daarvoor 14 dagen bij de dokter liep. Na veertien dagen in Putte te hebben doorgebracht ging de compagnie weer voor enkele weken naar Hoogerheide. Deze keer om loopgraven te maken. Willem werd met nog negen man ingekwartierd in herberg De Vrede. De naam van de eigenaar was L.P. Stuyts, die kleermaker van beroep was.12) Daarna ging het weer terug naar onze standplaats Bergen op Zoom. Hier werd Willem deze keer gelegerd in de derde kazerne, genaamd het Markiezenhof. Over de legerplaats Bergen op Zoom was hij erg negatief: Zo gingen we iedere keer in een andere soldatengevangenis, zoals wij de kazer nes noemden. Hier brachten we weer een maand door. Over Bergen op Zoom valt weinig moois te zeggen. Er zijn draineerbui- zenfabrieken en ijzergieterijen. In de buurt van Bergen op Zoom staat krankzinnigen gesticht Vrederust. Nadat we hier weer een maand waren gebleven ging het praatje dat wij naar Roosendaal gingen. Het was waar en op een goede dag verlieten we Bergen op Zoom met zijn vuile spiritusfabrieken die men op een uur afstand kon ruiken en zijn vervelende bewoners, die de soldaten van het 14e Regiment Infanterie niet konden luchten of zien. Na eerst de vorige dag nog ruzie gemaakt te hebben in een van de kazernestraten gingen we op een goede dag 's morgens gepakt en gezakt op weg naar onze nieuwe standplaats Roosendaal. Waar wij zouden omwisselen met het 3e Regiment Infanterie. Die ze in Bergen op Zoom liever zagen. Op een warme dag in oktober vertrok het 14e Regiment Infanterie uit Bergen op Zoom. De mars van drie uur was die dag zwaar omdat de soldaten ook al hun dekens mee moesten nemen. Net na de middag rond twee uur kwam het regiment in Roosendaal aan. Willem werd met een vijftal anderen ingekwartierd bij familie Van Broekhoven. Hij had het hier niet naar zijn zin en hij schreef dat het een uitkomst was dat zijn verblijf daar maar drie weken duurde. Willem: Toen wij aankwamen zagen we meteen dat de vrouw des huizes een hekel had aan soldaten. En juist met de vrouw heb je nogal wat te doen, zeker als het koffie of thee betreft. Het ging hier Afb. 5. Tekening van marcherende soldaten. Gemaakt door onbe kende tekenaar uit Sas van Gent, periode 1914-1918. (Collectie Zeeuwse Bibliotheek.) 62

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 66