De oorlog in een blokkendoos Koen van Rooijen In de collectie van het Historisch Museum De Bevelanden bevindt zich een blokken doos waarbij op de blokken afbeeldingen staan met taferelen uit de Eerste Wereld oorlog. Het is kinderspeelgoed, maar als zo vaak is het een voorbereiding op het latere leven. Het geeft wel een aardig beeld van wat men op dat moment belangrijk vond in de maatschappij. Afgaande op de afbeeldingen is de blokken doos in Duitsland gemaakt (de Centralen hebben de overhand). En gezien de uniformen (geen Duitse Stahlhelmen of Engelse tin hats of Franse Adriennehelmen) spelen de afbeeldingen zich afin 1914-1915. Afb. 2. Duits machinegeweer. Afb. 1. Russen (links) en Oostenrijkers (rechts). Afb. 3. Russen trekken een rivier over. 68

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 72