Afb. 4. Hotel Het Wapen van Goes van Theophilus Verhoeven. Koewacht naar Goes, waar hij zich voegde bij de kleine rooms-katholieke gemeen schap die daar gevestigd was.11 In Goes met nakomelingen Verhoeven investeerde zijn gelden in onroe rend goed rondom het gebied van de Voor stad en de Stenen Brug. Zijn zoon Theophi lus Verhoeven en schoondochter Sophia de Pauw exploiteerden hotel-restaurant-café Het Wapen van Goes nabij de Stenen Brug, vandaag de dag (2014) Java Palace. Uit dit huwelijk werden geboren Charles Louis jr. en Elisabeth Rosalie en Rosalie Maria. Een andere zoon, Renatus Verhoeven, werd caféhouder te Goes. Dochter Sylvia Leonia Verhoeven trouwde met Willem Hermes te Goes. Hermes werkte bij de Nederlandse Spoorwegen. Dochter Prudentia Verhoeven trouwde met Ludovicus de Haas. Ook zij beheerden een café te Goes. Magdalena Maria Verhoeven huwde de Goese koopman Johannes Trimpe. Dan was er nog zoon Joseph Eduard Prudent Verhoeven, maar die was als caféhouder in Zelzate in België gebleven, evenals dochter Clotilda Stephania Verhoeven, gehuwd met Arthur Duijsburg, tolgaardenier te Zelzate. Met de aangetrouwde kleindochter Rosan- na Hermes-Verbeem uit Yerseke hadden we een gesprek, evenals met achterkleinzoon H. Th. Noordhoek uit Kloetinge. Noord- hoek is de zoon van kleindochter Rosalie Maria Verhoeven (geboren in 1929), die met Hendrik Marinus Noordhoek (1917) in 1962 in het huwelijk trad. Een zogenaamd gemengd huwelijk, want zij was een for meel katholieke vrouw en hij een formeel Afb. 5. Charles Louis Verhoeven (duidelijk zichtbaar met baard) temidden van een talrijk nageslacht. 72

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 76