Daar zaten we 's avonds bij het schaarse licht van een klein olielampje. Uit een en ander is wel te merken dat we niet bepaald over veel comfort konden beschikken. Licht was er niet en ook geen stromend water. Voor het nodige water waren pompen gesla gen, die hun water uit de gracht haalden. De door ons gebouwde latrine loosde via een omweg ook in die gracht. Je voelt wel dat er ook hygiënisch veel tekort schoot. Het is toen met de gezondheid, vooral het uitbreken van zweren, zo erg geworden, dat er water van buiten moest worden aange voerd, ik meen uit Den Briel. Maar niet alleen de gezondheid leed daaronder, na enige tijd kwam er nog een ander probleem om de hoek kijken, namelijk ongedierte. Nu, als ik er aan terugdenk, kan ik er wel om lachen. Je hebt, en die houd je ook, onder alle omstandigheden grapjassen en die waren er bij ons ook veel. Er waren er die op vlooienjacht gingen en er dan 30 of 40 in een flesje hadden. Anderen namen hun bajonet mee naar bed en ik hoor er een nog zeggen: Ze bieten gaeten in m'n kont, daer kan een 'ond uut slobberen, 't Slot van 't liedje was dat er een order kwam dat alle soldaten naar 't Hellegat, de rivier die langs het fort liep, moesten, om zich daar te wassen en te verschonen. Het vuile goed werd rechtstreeks daar vandaan verzon den. Intussen kwam er een ontsmettings- ploeg met schone strozakken en werd het hele gebouw ontsmet. Toen we er in terug keerden waren de kamers even schoon als wijzelf. Er hing wel een zware lisol- en car- bollucht, maar dat ging ook wel weer over. We hebben dat gelukkig maar één keer gehad. Zo ging, van 't ene naar het andere ongemak, de tijd verder. Er waren onder ons ook van die zwartkijkers, die altijd kankerden. Maar de meesten van ons, en daar hoorde ik zelf ook wel bij, namen het niet zo nauw, 't was immers mobilisatie. Zoals ik al vermeldde, in september mocht ik voor 't eerst weer naar huis. De reis ging via Ooltgensplaat en dan met de 'Minister' naar Zijpe.2) Defensie zorgde voor goede reisgelegenheid van en naar het fort. Er voeren bootjes van de torpedisten om de verlofgangers naar Flakkee of Numansdorp te brengen. Van daar had je dan verbinding Afb. 1. Arie zit op deze foto uiterst rechts op een omgekeerde stoel. (Collectie Van Loo.) 4

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 8