5* z O van de spoorlijn wonen, aan de Kloetingse- weg, horen nooit iets. Vermoedelijk heeft Geensen toen zijn route uitgebreid tot de Karnemelksput, die lag op het snijpunt van de latere Lindenstraat en Fruitlaan. Voor het eerst klaagt Geensen in septem ber 1917 zijn nood bij het gemeentebestuur. Zijn ambt is steeds zwaarder geworden in de loop van de oorlog. Een loonsverhoging lijkt hem op zijn plaats. Verder vraagt hij of hij onbezoldigd gemeenteambtenaar kan worden. De reden hiervoor is merkwaardig; hij vraagt dit met het oog op de velerlei last en plagerijen waaraan ik blootsta, soms zo erg dat ik mijn werk niet behoorlijk kan doen. Blijkbaar neemt een deel van de Goesenaars zijn werk niet serieus. Dat blijkt duidelijk uit een één april-grap in 1916. Hij doet op 31 maart zijn ronde door de stad om aan te kondigen dat in de zaal De Prins van Oranje aan de Nieuwstraat op 1 april fietsen voor 15 gulden per stuk zullen worden verkocht. Iedereen die zich echter bij dhr. Breen, de eigenaar van De Prins, meldt, komt van een koude kermis thuis, want er zijn helemaal geen fietsen te koop. Alleen de omroeper, die is ingehuurd door enkele grappenmakers, verdient iets aan deze stunt. In september 1917 oordeelt de gemeente dat aan Geensen in 1915 twee keer een toelage van 10 gulden is uitgekeerd, en in 1916 een keer 10 gulden, samen 30 gulden. Daar moet hij maar tevreden mee zijn. Eind september 1917 reageert Geensen. Hij geeft een verhelderend overzicht van zijn roepbeurten in het tweede halfjaar van 1916 en het eerste halfjaar van 1917: 1916 31 juli broodkaarten halen 9 augustus veranderen van bakker 31 augustus broodkaarten 13 september veranderen van bakker 13 september aanvragen gerst 30 september broodkaarten 10 oktober veranderen van bakker 26 oktober regeringsaardappelen 31 oktober broodkaarten halen 4 november idem 11 november inkwartiering wijk C, D, E Z UI UJ O cO ttl O O UJ H Z w w S ui O 37 gemeente goes 2'j K G. Aardappelen 38 GEMEENTE GOES. 2',2 K.G. Aardappel en 118 39 GEMEENTE GOES 212 K.G. Aardappelen 40 GEMEENTE GOES. 2'2 K.G. Aardappelen Afb. 3. Aardappelbonnen. 18 november aanvraag broodkaarten 29 november broodkaarten halen 13 december veranderen van bakker 29 december broodkaarten halen 1917 6 januari broodkaarten halen 20 januari brandhout bij de bakker brengen 76 O CQ CQ Bonboekje No. Goed voor tegen den distributieprijs. Burgem en Wetb. van Goes. j. B DE BEAUFORT. Bt rg G. A. HAJENIUS. Secr Bonboekje No. Goed voor tegen den distributieprijs. Burgem en Weth. van Goes. I, B. DE BEAUFORT, Burg. G A. HAJENIUS. Sea. Bonboekje No. Goed voor tegen den distributieprijs. Burgem. en Weth. van Goes, 1 B. DE BEAUFORT. Burg G. A. HAJENIUS. Secr. Bonboekje No. Goed voor 118 tegen den distributieprijs. Burgem. en Weth. van Goes. J. B. DE BEAUFORT. Burg G A- HAJENIUS, Secr.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 80