Afb. 2. Een vestingbok: een kraan die gebruikt werd om kanonnen van het affuit te tillen, 1914-1916. (Collectie gemeentearchief Sluis.) ment met brancardwagen achter een bed met rode kool De foto is genomen rond 1916 (de overgangsperiode tussen platte pet en kepie). Op afbeelding 2 zien we een vestingbok: een kraan die gebruikt werd om kanonnen van het affuit te tillen. De mannen die daar bij staan zijn kustartilleristen. Aan de unifor men te zien is de foto genomen tussen 1914 en 1916. 81 Noot: 1. Jan de Ruiter, dorp aan de Honte, Goes 2003, p. 52-53.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 85