Afb. 3. Graven te Berlijn van Margaret Schmidt en haar zonen Franz en Erich Pernet. mandant van de Stelling Maas en Schelde, gelegerd te Middelburg, met een verzoek alle voorwerpen naar hem op te sturen. Van het Kaiserlich Deutsches Konsulat te Vlissingen kwam op 2 oktober vervolgens een reeks vragen over de vindplaats van het lichaam en over de plaats waar het was begraven. De familie wilde vermoedelijk het lichaam laten overbrengen naar Duits land om het daar te begraven, de kosten daarvan zouden vergoed worden. Op 4 oktober antwoorde burgemeester Verhorst, dat hij op 3 oktober bezoek had gekregen van P.A. Helmbold, lid van de Duitse Legatie te 's-Gravenhage, en dat hij hem alle gevraagde inlichtingen had gegeven. Zij hadden afgesproken dat het lichaam zou worden opgegraven en op nieuw gekist, om vervolgens overgebracht te worden naar Duitsland. Een dag later kwam er al een brief van de Duitse Legatie te 's-Gravenhage, onderte kend door P.A. Helmbold. Die trad op als gevolmachtigde van Generaal Ludendorff, stiefvader van de gesneuvelde. Het lichaam zou worden opgehaald door begrafenison derneming Van de Toorn uit Rotterdam. Eveneens op vrijdag 5 oktober kwam er een brief van de begrafenisondernemer dat hij de volgende dinsdag per boot te Kortgene zou aankomen, met een kist om daar de bestaande kist in te zetten. De kist met daarin het lichaam zou in een zinken kist gevuld met zaagsel, gedrenkt in een carbol- oplossing, geplaatst worden en daarna zou deze luchtdicht worden gesoldeerd. Die kist ging dan weer in een eiken kist met een naamplaat, met daarop de naam 'Franz Pernet'. Het lichaam zou op donderdag per boot van Kortgene naar Rotterdam vervoerd wor den en dan per spoor naar de plaats Elten worden gebracht. In de brief vroeg de begrafenisonderne mer of er voor personeel en vervoer naar Kortgene gezorgd kon worden. En ook of de benodigde papieren alvast in orde gemaakt konden worden. De familie Pernet De familie Pernet kwam oorspronkelijk uit de Elzas en vooral uit het departement Moselle, in het noordoosten van Frankrijk. Afb. 4. Op de voorgrond de drie broers Pernet, met van links naar rechts, Erich, Franz en Heinz Pernet. 83

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 87