i A/7). 5. Franz Fernet tijdens zijn dienst in het Regiment van zijn stiefvader. Stamvader Carl Pernet werd geboren in 1867 en is overleden in 1926. Hij heeft met succes een opleiding gevolgd tot ingenieur. Later werd hij directeur van de Vereinigte Berliner Mörtelwerke te Berlijn. Op 26 mei 1894 trouwde hij in de Jeruza- lemkerk te Berlijn met Margaret Schmidt, geboren in 1875 en overleden in 1936 te München-Solln. Zij was afkomstig uit een rijke fabrikantenfamilie in Berlijn. Het huwelijk tussen Carl Pernet en Margaret Schmidt werd in 1908 ontbonden. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, drie zoons en een dochter: leFranz Pernet, geboren op 23 april 1895 te Berlijn, neergeschoten op 5 september 1917 en gesneuveld boven het Kanaal. 2eHeinz Pernet, geboren op 5 september 1896 te Berlijn en overleden op 30 juni 1973. Hij was ook piloot en werd eveneeens neergeschoten, maar hij overleefde het. Hij nam deel aan de Bierkellerputch in november 1923, in München. In de Tweede Wereldoorlog werd hij bevorderd tot SA Brigadeführer. Hij overleed in 1973 te Freiburg. 3eMargot Pernet, geboren in 1899 en overleden in 1969. Zij trouwde met Ernst Schumacher 1881-1952, marineofficier en later bevorderd tot admiraal. 4eErich Pernet, geboren in 1898 en neer geschoten op 22 maart 1918 en gesneuveld ten noordoosten van de plaats Nesle in Frankrijk. Hun moeder Margaret Schmidt hertrouwde op 14 augustus 1909 te Berlijn, met Erich Ludendorff, geboren in 1865 te Kruszew- nia te Posen (nu Poznan in Polen). Hij was een zoon uit een koopmansgeslacht, maar koos voor een militaire carrière. Hij kwam in 1885 in dienst als luitenant, maar steeg gestaag in rang. In 1911 werd hij bevor derd tot kolonel, en in 1914 tot generaal- majoor. In de Eerste Wereldoorlog rees zijn ster, want in 1915 werd hij bevorderd tot generaal. Hij ontving diverse onderschei dingen, zoals het 'IJzeren Kruis' en de 'Pour le Mérite'. In oktober 1918 raakte hij overspannen en werd door keizer Wilhelm II ontslagen uit zijn functie. Hij vluchtte vermomd naar Zweden, maar keerde in 1919 terug naar Duitsland. Na zijn terugkeer in Duitsland ging gene raal Ludendorrf nauw samenwerken met extreem-rechtse partijen, onder andere met Afb. 6. Jagdstaffel Boelcke', Proville, juli 1917, foto van Franz Pernet in de cockpit van de Albatros. (Afb. 6-7 uit: Jagdstaffel 2 Boelcke' door Greg van Wyngarden.) 84

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 88