Bommen op Goes Jan de Jonge In de jaarverslagen van het fruitteeltbe- drijf de Zeeuwsche Fruitteelt Maatschappij over 1917 en 1918 treffen we deze passages aan: Bij een aanval, welke een vlieger van vreemde nationaliteit in den avond van 22 December op neutraal gebied deed, kwamen ook twee projectielen in ons perceel Valcke- slot terecht, welke daar aan onze vruchtbo men schade aanrichtten. Wij hebben deze schade doen opmaken en ingediend ter plaatse waar zulks behoort en hopen dat deze vergoed zal worden. Maar, zo bleek een jaar later: onze hoop, dat de aangerichte schade, ten gevolge van den vliegeraanval op Goes in December 1917, zou vergoed worden, is niet verwezen lijkt. De zaak schijnt in den oud-Holland- schen doofpot te zijn gestopt .x) De zaak waar het hier over gaat was zeker niet in de doofpot verdwenen, maar was er een die wel lang zou aanslepen. Over welke gebeurtenis ging het? Het betrof een bombardement waarbij een Britse piloot per vergissing een aantal bommen op Goes liet vallen. Op zaterdag 22 december 1917, laat in de avond, werd Goes opgeschrikt door het geluid van een boven de stad vlie gend vliegtuig en explosies. Het vliegtuig dat de bommen boven de stad liet vallen was uit zuidwestelijke richting gekomen. Onder andere in Baarland had men het horen passeren. Na het afwerpen van zijn dodelijke lading, vloog het in richting van 's-Heer Arendskerke weg. Hoe de piloot zich zo kon vergissen is een raadsel, het was een lichte, heldere nacht zodat hij gezien moet hebben dat hij over de Westerschelde in de verkeerde richting vloog. Bij het naderen van Goes maakte het vliegtuig een bocht over Kloetinge en daar vielen de eerste bommen. De eerste in een klaverveld, de tweede in een wisschen- boschje van Lenshoek aan de Heernisseweg en de derde in de hierboven genoemde boomgaard van de ZFM bij het Valckeslot: Tal van fruitboomen zijn hier beschadigd, terwijl de grond op gewelddadige wijze is bewerkt?3 De volgende bommen vielen op de stad Goes. Bom vier op het huis van M.P. de Looff aan de Kleine Kade (nu nr. 5), waarbij de keukenschoorsteen werd ver woest, terwijl alles wat zich in de keuken bevond kapot was. Ook van de aangren zende huizen waren vele ramen kapot. De volgende bom kwam terecht op de ijzeren motorschuit Wilhelmina van beurtschip per J. van Waarde, die verderop aan de Kleine Kade lag. De bom sloeg een gat in het dek boven het vooronder. Lichte schade werd aangericht op het ijzeren zeilschip Koophandel, van H. Wissel, dat achter de m Wilhelmina lag. Op de schepen raakte nie- vc mand gewond, maar aan wal viel wel een ge slachtoffer. Drogist Jacob Visser deed zijn M deur open (nu Kleine Kade 27) om te kijken f wat er aan de hand was en werd daarbij H in buik en dijbeen getroffen door splinters g( afkomstig van de bom of van het dek van le het schip van Van Waarde. Na een tele- d< grafisch verzoek kwam de ziekenauto om Visser naar het ziekenhuis in Middelburg D te brengen, daar werd hij nog diezelfde k( nacht geopereerd. Hoewel zijn toestand v< eerst leek te verbeteren, overleed hij een oi paar dagen later: Al wat de kunst vermag ac is beproefd om dat dierbare leven te behou- ge den, doch tevergeefs. Een jonge weduwe D betreurt het heengaan van haar echtgenoot, g< en hare verweesde kinderen gaan in rouwe in bij zoo droeve dood.3' De 46-jarige drogist pi liet zijn 39-jarige vrouw, Dina Duvekot, en a; zes kinderen na. De begrafenis van Visser g( trok veel belangstelling. Er was zelfs een kl krans van de Koningin, die kort voor de b( begrafenis op het stadhuis werd bezorgd: w Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de C Koningin heb ik de eer U Weledelgestrenge la beleefd te verzoeken om hetzij bij, of anders h; 86

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 90