verdwijnen. We waren nieuwsgierig waar de bommen wel gevallen zouden zijn Overal zijn veel ramen stuk, ja 't is ver schrikkelijk. We durfden niet naar bed voor de maan onder was, zoodat we tot half twee zijn opgebleven, men zou wel bang zijn tegen de avond, 't is te hopen dat het zich niet herhalen zal, want het zijn angstige oogenblikken. Hoe is het toch mogelijk om zoover af te dwalen tot Goes.6' De straten waar de meeste schade was, werden in de loop van de nacht afgezet door leden van de Vrijwillige Landstorm en de politie. Later werd dat werk overgenomen door militaire wielrijders die uit Middelburg gekomen waren. Op zondagmorgen kwam de com missaris van de Koningin, mr. H.J. Dijk- meester, een kijkje nemen. Het onderzoek naar de herkomst van het vliegtuig was toen al in volle gang en aan de hand van de opschriften die op de scherven gevonden werden, was het al snel duidelijk dat het een Brits vliegtuig betrof. Veel mensen zullen bang geweest zijn voor een volgend bombardement en daar werd handig op ingespeeld door verzekeraars als de Maatschappij tot Verzekering van uitge sloten Risico's, te Zutphen. In Goes werd die vertegenwoordigd door Bank De Kanter Hordijk. Zij riepen de bevolking al een paar dagen na het vallen van de bommen met advertenties op om hun gebouwen, roerende goederen enz. bij hun te verzeke ren tegen Oorlogsschade en Volksoproer. Een advertentie van 31 december was medeondertekend door M.P. de Looff en de weduwe Visser-Duvekot, die verklaarden: De schade bij den bomaanval op Goes van 22 December 1917, veroorzaakt aan onze bezittingen, is tot volle tevredenheid van ondergetekenden geregeld en het bedrag der schadevergoeding vlug betaald,7) In heel de regio maakte het gebeuren grote indruk. In Middelburg riep de burgemees ter de bevolking op om, als ze 's avonds of's nachts een vliegtuig hoorden ronken, hun huis niet te verlaten. De meeste mensen die getroffen werden bevonden zich immers buiten. Verder werd aangeraden om naar de benedenverdieping van het huis te gaan, all te te he G< ge M vc bi ee vc bi VS VS w g< kl di w D ei h d v b n w b t: z d P n o s g t r 1 c i Afb. 2 De ijzeren motorschuit Wilhelmina van beurtschipper J. van Waarde werd ook door een bom getroffen, ansichtkaart uitgegeven door J. Torbijn te Goes. 88 Perceelen aan de Kleine Kade, die veel geleden hebben door dat een bom gevallen is door de motorboot, die daar gemeerd ligt W( VI c

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 92