De bomscherf en de kist Kim Sluijter In de avond van 22 december 1917 werden Goes en omgeving opgeschrikt door een aantal bommen. In vergelijking met de gehele oorlog was het een klein incident, maar voor Goes was dit, achteraf gezien, dé gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog. Huizen verwoest, personen gewond en zelfs één dode, en vooral heel veel geschrokken Bevelanders. Dat het Historisch Museum De Bevelanden een stukje bomscherf van dit bombardement in haar collectie heeft, bewijst dat dit een bijzonder moment is geweest in de geschiedenis van Goes. Een klein stukje metaal van ongeveer 2 bij 3 cm groot, vertelt op zichzelf niet zo veel, maar is duidelijk een scherf of fragment van iets groters. Waarschijnlijk kunnen alleen ex perts op het eerste gezicht zien dat het van een bom afkomstig is. Net als met zoveel andere objecten in het museum is het het verhaal bij het object, de context, wat het zo bijzonder maakt. Het fragment is altijd bewaard gebleven in een klein pillendoosje met daarop in net handschrift geschreven: bom scherf en 22-12-'17. Lange tijd is het museum er vanuit ge gaan dat de scherf afkomstig was van een persoon wiens huis geraakt is door het bombardement, mogelijk het huis aan de Magdalenastraat. Maar toen de scherf uit de vitrine werd gehaald om foto's te maken voor dit artikel werd er een opmerkelijke ontdekking gedaan. Op het pillendoosje, van G. van der Hoek apotheker Goes, stond namelijk interessante informatie. Zo stond er dat de oorspronkelijke inhoud van het doosje uit kininepillen bestond, een mid del tegen koorts dat vroeger werd gebruikt tegen malaria. Ook stond er een stempel in de deksel met een naam (wellicht van de patiënt voor wie de medicijnen bedoeld waren?): G.A. Hajenius. Wij kennen deze naam natuurlijk als die van de burgemees ter van Goes in de jaren 1918-1934. Zou het mogelijk zijn dat Hajenius het stukje bom heeft opgeraapt en bewaard? Wellicht had Hajenius al heel snel door dat dit een bijzonder moment zou zijn in de geschiede nis van Goes, en besloot hij het te bewaren. Of heeft iemand het stukje scherf later aan de burgemeester gegeven, want wie is er nu beter geschikt voor het bewaren van de geschiedenis van een stad dan de burgerva der? Allemaal vragen waar we waarschijn lijk nooit een antwoord op zullen vinden, maar wat wel duidelijk is geworden is dat dit stukje bom (en het pillendoosje) al die jaren zorgvuldig bewaard is gebleven om dit belangrijke moment in de historie van Goes te herdenken. Het verhaal van de bomscherf is niet het enige bijzondere verhaal dat het museum kan vertellen over het bombardement tij dens de Eerste Wereldoorlog. Voor het an dere verhaal gaan we terug naar de plaats des onheils: de kade in Goes. De bommen sloegen op diverse plaatsen rond de kade in. Vooral het huis van de heer I. M. H. Giesen, de orgelbouwer en handelaar, in de Magdalenastraat had veel schade geleden. Met name de kamer van de bode op zolder was compleet verwoest. Deze bediende, meneer C. C. van der Does, is waar ons bijzondere verhaal om draait. Christianus Afb. 1. Bomscherf en pillendoosje. (Collectie Historisch Museum De Bevelanden.) 94

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 98