Afb. 2. Christiaan van der Does in zijn kamer, na het bombardement, ansichtkaart uitgege ven door J. Torbijn te Goes. (Collectie gemeentearchief Goes.) Cornelis van der Does was geboren op 11 februari 1892 in Goes. Hij was de derde zoon van Johannes Petrus van der Does (schoenmaker) en Anna Maria Boltershof. Zijn moeder stierf een aantal jaren later, in 1895. Een maand nadat ze was beval len van een dochtertje dat 7 uur na haar geboorte al overleed. Vader hertrouwde in 1898 maar hij kon maar kort van zijn nieuwe vrouw genieten, want op 31 juli 1900 overleed ook vader Van der Does. Op 6 augustus 1900 werden de kinderen van Van der Does opgenomen in het weeshuis te Goes. Het ging om vijf kinderen; Ignati us, Allegonda, Johannes en Christianus. Er was ook nog een oudere dochter, Johanna, maar zij was op dat moment al volwassen en werd niet opgenomen in het weeshuis. Het weeshuis in Goes werd rond 1600 opgericht op de plek waar het voormalige klooster van de Zwarte Zusters was en deed dienst tot 1940. Vandaag de dag is dit de plaats waar het museum zich bevind. Wezen werden in het weeshuis opgevangen en kregen daar onderwijs tot hun veer tiende jaar. Daarna leerden de jongens een vak en gingen in de leer bij een meester. De meisjes in het weeshuis leerden wassen, naaien en andere huishoudelijke taken, en gingen daarna vaak werken als dienst meisje in een gezin. Christianus was acht jaar oud toen hij in het weeshuis kwam. In 1905, toen hij dertien jaar oud was, vroeg hij aan het bestuur van het weeshuis of hij de lagere school mocht verlaten en een vak mocht gingen leren, want hij wist al dat hij tim merman wilde worden. De meeste jongens werden timmerman, kleermaker, smid of gingen het leger in, zoals Johannes, de ou dere broer van Christianus. In 1909 haalde Christianus zijn einddiploma. Net als alle andere wezen kreeg hij een getuigschrift mee en een kist met daarin een aantal bezittingen. In februari 1913 ging hij wer ken bij I. M. H. Giessen, orgelfabrikant en -handelaar in de Magdalenastraat in Goes. In 1917 had Van der Does zijn kamer op de 95 Verwoeste slaapkamer in een perceel in de Magdalenastraat

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2014 | | pagina 99