Drie kapitale BOERDERIJEN vruchtbare WEI- en BOUWLANDEN, Xititiin Mt ülmre bottchrijntj na Ét pttuilin A/b. 9. Aankondiging van de openbare verkoop van drie kapitale boerderijen op verzoek van de vereffenaars van de N.V. De Toekomst advertentie Zierikzeesche Nieuwsbode 4 oktober 1922). (Krantenbank Zeeland.) van de gemeente tussen 1880 en 1910 rond de 900 schommelde en nauwelijks toenam. Vanaf 1910 zorgden de ontginningen voor een sterke bevolkingsgroei tot circa 1400 in 1930. Ook gaf De Toekomst de aanzet tot de aanleg van telefoon in Diessen, in 1919. De Zeeuwen zelf hebben ondanks hun inzet en durf op de schrale Diessense zandgrond meer geld verspeeld dan verdiend, maar hun typische boerderijen en het toponiem 'de Toekomst' getuigen nog steeds van deze roemruchte periode. Dit artikel is een bewerking van een hoofd stuk in 'Hers en geens dur Diessen'deel 21, uitgegeven door de Fotostichting Diessen in 2013. Wil Vennix (1966) is fiscaal-jurist en part ner bij De Beer Accountants Belasting adviseurs in Tilburg. Van 2007 t/m 2013 schreef hij fiscale columns voor de Wegener dagbladen, waaronder de PZC. Wil is actief heemkundige en publiceert met enige regel maat over de geschiedenis van zijn woon plaats Diessen. 9 BEIANGRIJKE OPFNBARE VRIJWILL>GF VERKOOPING m*t vruchtbar* Bouw *nW»iland*n ondir Oitsstn ||-l l» S*ur<amc C A. N VdrTRMi <Hfuh« W t« WtH w >c*i*?urk. nmnmi <m n> DONDERDAG 12 OCTOBER 1922, bi] iiutt *n op OONDERDAQ 19 OCTOBER d. bij toeslag, «tv4w U&o* 4*1 na«hM^a immm u*«Uu JmiriKiOU* »a l|K«' ,D* XêiM t10 6* openbaar te verkoopen: Ten vertoeke ven de Ltqutdeteoren ven de Landbouw- Onderneming „DE TOEKOMST" Ie Dleeeen. IxfUkO/t» rut m|:ort< €uuu*a. ruw Puraao a* V«MbtU«a, «e«et hnrtaa, V«rbeulnkV*t FrUtli KabVxr, «ft.v v aua 4c WrMgto «t uihtt A» ttttnaeou rxaan, lac *V*r«.]U ai - 7Jlhaff. t»r <n.iwr t. ftxviOt I?» Heelewen Armn 7# Owlaf**. li 4 4>uy«i «n 4,un 00- Kal r^AoH hi fM» *:i*bM T»6 in4»foWw* itjo «Tl* eor rw< »t» »«rk»*Tw» - H»o» «n tieeJee 10 <W Nnm w.aat vaa sauUalu'jJ v«raa«|!aK AMVMtAbtt eifet-JvOi X fllnJk i b. <MUJ.bR '-rr^lj MM ia MOteak*>ito •Kk?e*«.fce«bio 4#rml*»*4 ree* «*4t«Jk u rtMi lli<i| aab iu.*tL| Km. *«ec inwwi «vM eé O «UW e.e. «aa«r^ W*'" NaptiiM Bronnen: J.H. Ringrose en A.C. de Vooys, De gemeente Diessen; bijdrage tot een sociaal-geografische monografie, in: Tijd schrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, september 1936. Het originele artikel is te raadplegen via www.fotostichtingdiessen.nl Notulen gemeenteraadsvergaderingen gemeente Diessen 1905-1927. Verslagen ambtsbezoeken Commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst. Diverse informatie, verstrekt door Martien Rijk, Jan van Helvoirt en Herman van der Sande. De auteur houdt zich aanbevolen voor aanvullingen of cor recties: wil.vennix@planet.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 11