J.A. Ringers en de sluisbouw te Hansweert Tessel Pollmann Het is bijna een eeuw geleden. Op 10 au gustus 1916 opende koningin Wilhelmina in Hansweert de nieuwe Oostsluis. De ontwerper van de sluis, ir. Johan Aleides Ringers, was er niet bij; hij werkte in Se- marang (Java, Nederlands-Indië) bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaat schappij. Op weg er naar toe, hield hij tij dens de scheepsreis een dagboek bij. Daar spreekt een zekere onvoldaanheid uit. De sluis in Hansweert was wel af, maar het werk als totaal niet. Wat er aan schortte, zien we straks. Eerst Ringers zelf. Jo Ringers werd geboren in 1885. Zijn va der had een klein timmerbedrijf; van de vijf kinderen studeerde alleen Jo verder. Hij ging naar Delft, en werd civiel ingenieur. Omdat vader en moeder al moeite hadden de studie te bekostigen, sprak het vanzelf dat Jo geen corpslid werd. In plaats daar van werkte hij hard, ook al om zich niet te vervelen, en hij studeerde in vier jaar af. Hij ging werken bij Rijkswaterstaat, een dienst van het ministerie van Waterstaat. Het was niet Jo's eerste keus: de Rijkswa terstaat betaalde slecht en het duurde zes tien hele jaren voor de rang van hoofdin genieur bereikt werd. Het ministerie (men zei toen: het departement) was klein; er werkte maar een zestigtal ingenieurs, vijf tig ervan waren in de provincies gestatio neerd. Het ministerie in Den Haag zelf was zo klein dat iedere burger die zich van te voren even aanmeldde, op zaterdagmiddag bij de minister op audiëntie kon komen. Jo Ringers werd geplaatst op het bureau van de inspecteur-generaal J.W. Welcker, waar hij leerde de inkomende en uitgaande stukken af te doen. De mooiste momenten waren als de jonge ingenieur op tournee mocht - het veld in, zouden we nu zeggen. En dat bleef zo: later, toen hij directeur- generaal van de Rijkswaterstaat werd en op tournee ging met zijn trouwe chauffeur Jacob, genoot hij. En niet in het minst als Jacob, die op zijn kraag twee leeuwen had, een obstakel ontmoette in de vorm van een onwillige marechaussee, een langzame brugwachter of een trage opzichter, en dan strijdvaardig zei: Mijnheer, zal ik de leeu wen laten brullen Maar al was het bureauwerk in den Haag Afb. 1. Heiwerk van de westelijke schut- f kolkmuur. (Alle af- i beeldingen uit: J.A. 1 Ringers, Beschrijving van de bouw van de derde schutsluis in 1 het kanaal door Zuid- Beveland te Hans- j weert, Rapporten en 1 mededelingen van de i Rijkswaterstaat, no. 8. Z.p. 1917.) 10 e

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 12