Afb. 2. Machinaal gaten boren. soms wat saai, Jo Ringers was bij Welcker wel in de kweekvijver voor het jonge talent terechtgekomen, en hij maakte zich waar. Vandaar ook dat hij in 1908 naar het ar rondissement Goes werd gestuurd waar hij werd toegevoegd aan de arrondisse mentsingenieur, J.R van Vlissingen. Goes was niet zomaar een standplaats: in Goes werden de nieuwe sluizen voor Wemeldinge en Hansweert ontworpen. Aan het vooront werp is dan al door een zestal ingenieurs gewerkt; het uiteindelijk ontwerp zou op naam van Ringers komen te staan. Het was voor een jonge man van 23 jaar een eervolle opdracht, en alles liep goed tot Van Vlissingen werd vervangen door ir. A. E. Kempees. De nieuwe arrondissementsin genieur was net als Ringers een heel baas je, en er ontstond een conflict. Een ambte lijk ontwerp - dat vergat Ringers even - is niet het bezit van de ontwerper, maar van de overheid. En de chef heeft daarom het volste recht wat aan dat ontwerp te veran deren, ook al was dat in dit geval niet naar Ringers' zin. Hij protesteerde. De hoofdin genieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland, Marinus Caland die in Middel burg zetelde, tikte Ringers op de vingers, heel goedmoedig overigens. Ringers mocht dan nog zo begaafd zijn, Kempees was de chef en Ringers moest zich schikken. Tot 1912; toen vertrok Kempees naar een an dere standplaats, en Jo Ringers trouwde met Clasina Mann. Het jonge paar betrok een woonboot in Hansweert; de bouw van de sluis werd nu werkelijkheid, en zo had Jo Ringers dagelijks het toezicht. Clasina was in de wieg gelegd voor een bestaan veraf van de stad en dicht bij wa ter. Haar vader was de hoofdopzichter van de Hondsbosse zeewering en Clasina was opgegroeid in Petten en vergroeid met de waterbouwkunde. Haar leven lang zou ze Jo steunen en ze leerde de kinderen dat va ders belangen zwaarder wogen dan die van henzelf. Met haar goed verstand en haar 11

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 13