Expositie 'Van Tuus - prachtige Zeêuwse schilderië' in het Historisch Museum De Bevelanden Een verrassende blik op particulier kunstbezit Arend van der Wel Tot en met 29 maart is een bijzondere ex positie te zien in het museum aan de Sin gelstraat te Goes. 58 schilderijen die 'met Zeeland te maken hebben' zijn voor deze expositie uitgeleend door leden van de ver eniging Vrienden van het Historisch Mu seum De Bevelanden. Het resultaat mag gerust en met alle respect een allegaartje genoemd worden, want daar zit nu juist de verrassende kracht van deze tentoonstel ling, waar 'een Jan Toorop' bij wijze van spreken naast 'een Antoine Mes' hangt en 'een Anton Pieck' naast 'een Gerard Men- ken'. Portretten, abstracte schilderijen en opvallend veel dorps- en havengezichten uit drie eeuwen hangen heerlijk door el kaar heen. Alle 58 schilderijen van 'Van Tuus' hier benoemen en bespreken gaat te ver. Afb. 1. 'Kee' van Iris van 't Bosch (ca. 70x70 cm). De gebruikte kleuren zijn vooral zwart en wit, met bescheiden toetsen van geel en rood. Daarom wordt in dit artikel ingezoomd op twee nagenoeg onbekende schilders en hun historisch interessante werk. Schilders/ schilderijen die een historisch verhaal ver tellen: vier dorpsgezichten van de amateur schilder Cornelis van der Werff en om te beginnen 'Kee', een eigentijds portret van een sterke vrouw rond 1940. Tante Kee Iris van 't Bosch (Paramaribo, 1963) schil derde in 2006 haar oudtante, bij wie ze in haar lagereschooltijd, tot het overlijden van deze oudtante in december 1974, vaak en graag kwam. Ze schilderde haar niet - wat logisch zou zijn - als oude vrouw, zoals ze zich haar kon herinneren, maar zoals haar oudtante er als volwassen vrouw, in de jaren '30 bijvoorbeeld, uit heeft kunnen zien. Ze gaf het schilderij de titel 'Kee'. Haar oudtante Cornelia Buijs-Reijnhout was voor Iris tante Kee, getrouwd met de broer van haar moeders moeder. Deze oom Arjaan (Adriaan Buijs, Arnemuiden 1894-Goes 1966) had een schildersbedrijf, was actief in het verzet en werd direct na de Tweede Wereldoorlog voor de SDAP lid van de noodraad van Goes. Van 1946 tot in 1953 was hij PvdA-wethouder van ge meentewerken en sociale zaken. Het paar woonde met zoon Sam in een klein huis aan de Voorstad (nr. 53), waar de jonge Iris graag kwam, omdat daar altijd wat te be leven was. Zo bleef de huiskat ook na lang zoeken in alle schuurtjes en gangetjes ach ter het huis onvindbaar. Jaren later werd het stoffelijk overschot gevonden door tante Kee: in een rol gaas, waar de kat in was gekropen en blijkbaar niet meer uit kon komen. Sindsdien was hun oudtante voor Iris en haar zussen 'tante Kee van de kat'. Onderduikers Het schilderij 'Kee' laat een stoere, sterke 17

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 19