hoeve. Koert, ouder dan Van der Werff, werd hoofdopziener. Beiden trouwden en kregen kinderen, waarvan twee met elkaar trouwden. Het handgeschreven contract van 1 maart 1829 tussen grootvader Van der Werff en G.J. van den Bosch, de eerste polderdirecteur, is, door beiden onderte kend, bewaard gebleven: Conditiën op welke de opzieners in den Wilhelminapolder in dienst treden mitsgaders Algemene en bijzonder Bepalingen waarna zij zich zul len moeten gedragen. Schilderende oudoom Aan grootvader Cornelis en vooral de Oost- Bevelandhoeve worden hier deze regels gewijd, omdat twee andere schilderijen van Cornelis van der Werff boven water zijn gekomen: de Oost-Bevelandhoeve zelf, van voren en van achteren, beide geschilderd in 1938 (zie de afbeeldingen). Het is verleide lijk te veronderstellen dat Cornelis van der Werff (aan de beschikbare werken te zien: op latere leeftijd) is gaan schilderen onder inspiratie van zijn aangetrouwde verwant Jacob Koert, de compagnon/huisgenoot van zijn opa. Van deze Jacob Koert zijn in het gemeentearchief van Goes enkele fraaie aquarellen te vinden, waaronder één uit 1873, voorstellende de bebouwing aan de 'oostnol' van de Oost-Bevelandpolder, waar onder een dijkmagazijn en een vuurbaak. Dit scheepslicht is nog een tijd door loods/ mensenredder Frans Naerebout bediend, voordat dit bij de dijkval van 1856 in de golven verdween. Oudoom Jacob heeft dit dus uit z'n geheugen geschilderd. Postzegelmozaïek Van de vier Van der Werff-schilderijen die Afb 5. De hoeve Oost-Beveland haalde omstreeks 1930 als aquarel (schilder onbekend) het plakplaatjesalbum van koekfabrikant Bussink (Collectie gemeentearchief Goes). 20

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 22