Inhoud Woord vooraf1 Over het verleden van de Toekomst. Zeeuws kapitaal begraven in Brabantse zandgrond Wil Vennix2 J.A. Ringers en de sluisbouw te Hansweert Tessel Pollmann10 Van Tuus Arend van der Wel17 Lotelingen22 Veldnamen in Wemeldinge nader gelokaliseerd Adri Haaij24 Victorinnenklooster Jeruzalem, een nieuwe dimensie toegevoegd G. J. Lepoeter30 Testament of Profetie? Adri de Looff34 Nicolaas Corstanje. Een bijna vergeten verzetsstrijder Johan Boogaard39 Het geweer M 95 J. de Jonge42 Reacties van lezers44 Boekindruk: Kats Frank de Klerk46 Woord vooraf Eerst maken we in deze Spuije een uitstapje naar Brabant, naar Diessen, in de omgeving van Tilburg. Geen plaatsen waarbij het verband met de Bevelanden onmiddelijk duidelijk is. Dat dit er wel is, komt door twee mossel- en oesterskwekers uit Yerseke. In het begin van de vorige eeuw werd in de buurt van Diessen op grote schaal heide ontgonnen. De kapi taalkrachtige Yersekenaren zagen in die ontginningen een goede investeringsmogelijkheid. Enkele Bevelandse boeren zouden het nieuwe land gaan exploiteren en er werden goede opbrengsten verwacht. Dat het anders liep lezen we in deze bijdrage van Wil Vennix. Van Gerard Lepoeter is er een bijdrage over het Victorinnenklooster Jeruzalem te Bieze- linge. Een oplettende lezer van de Spuije heeft bij een veilinghuis in Brussel een verloren gewaand document gevonden. Het verschaft ons nieuwe inzichten over dit klooster in de tweede helft van de zestiende eeuw. In een artikel geschreven door Tessel Pollmann lezen we over ingenieur J.A. Ringers. Hij speelde een belangrijke rol bij het ontwerp en de bouw van het sluizencomplex bij Hans- weert, nu honderd jaar geleden. De afweging van belangen van de diverse betrokken par tijen vond niet altijd in goede harmonie plaats zoals we zien. Verder hebben we onder andere bijdragen van Adri Haaij over Wemeldingse veldnamen, van Adri de Looff over verwikkelingen rond een testament in Colijnsplaat, van J. de Jonge over het geweer M. 95 en Johan Boogaard brengt de verzetsstrijder Nicolaas Corstanje in herinnering. In het najaar van 2014 hebben we, wegens verhuizing naar Brabant, afscheid genomen van Kim Sluijter als lid van de redactie. We willen haar op deze plaats bedanken voor haar inzet en de prettige manier waarop ze aan de activiteiten van de redactie heeft bijgedragen. We wensen haar veel succes in haar nieuwe woonplaats. De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 17 april om 19.30 uur, in 'Amicitia'in Kloe- tinge. De uitnodiging treft u in deze Spuije aan. Na de pauze zal er een lezing zijn door his toricus Tobias van Gent over de Bevelanden in WO II. Bestuur en redactie De nota van de Heemkundige Kring voor uw bijdrage over 2015 is bijgesloten in dit blad. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 3