Afb. 3. Van minuut plan uit de kadastrale atlas 1832, serie Zuid- Beveland (3) Kapelle/ Wemeldinge Schore en Vlake. Betreft Wemel dinge, sectie A, 2e blad. De Koolmeet is het per ceel nr. 441. huis verkocht en ook moest ik bij diverse klanten de melk bezorgen ...4' De Laegen doorn hoorde een groot deel van de negentiende eeuw bij het hof Keizers- weel, thans Hoogeweg 3 te Wemeldinge. In 1873 verkocht Martha Meijaard Keizers- weel, maar de grond in de Laegen doorn bleef haar eigendom. Door haar huwelijk met een Haaij kwam de Laegen doorn binnen de familie Haaij. Bij de gemeente lijke herindeling van 1 januari 1970 is de Laegen doorn bij het grondgebied van de nieuwe gemeente Goes gekomen.5' Het hof Keizersweel kwam in 1877 in han den van Jan Dominicus Foortszoon. Een dochter van Jan Dominicus en Neeltje van de Velde, Geertruida Dominicus 1889- 1957), trouwde met opa Adriaan Haaij. Drie broers van Geertruida bleven op Kei zersweel wonen en één van hen, Kees, die een liefhebber van jagen en vissen was, schreef op de wand van een schuilhutje in de Laegen doorn het volgende rijmpje: Dit hok zo praktisch en zo fijn, zal menigeen tot toevlucht zijn. Wie hier komt om een haasje of een vis, Blijft hierin droog als 't buiig is 61 Veldnamen uit notariële akten In notariële akten waarbij sprake is van de levering van gronden, worden soms ook de daarbij horende veldnamen genoemd. Wij bespreken hierna een akte van notaris Jan Soetebier uit Goes, dit uit het jaar 1829. Op 20 februari van dat jaar wordt in de gemeenteherberg te Wemeldinge, bewoond door de herbergier Cornelis Hamelink, door de notaris publiek verkocht de hofstede van Huibregt Kuijlenbroek, gelegen in den hoek daar de hovien plegen te wonen.n) Ook de bij de hoeve behorende gronden, gelegen in Wemeldinge, Kapelle en Yerseke, zijn daarbij betrokken. Alles in totaal gaat het om ruim 28 bunder grond. De veiling van het onroerend goed vindt plaats in 26 per celen/kavels, waarop door diverse personen een bod wordt uitgebracht. Op het totaal (de massa) wordt geen bod uitgebracht. Dit laatste betekent dat de hoeve met de daar bij behorende grond in plaats van één, nu een aantal verschillende eigenaren krijgt. Voor ons verhaal is vooral het zesde perceel van belang. Dit betreft volgens de akte van de notaris een perceel zaailand in de hoek Sint Jansherenland (n.b. moet zijn de Sint Janshoek), genaamd de KoolmeetA1 Het tiende perceel is een perceel zaailand en weide, in den hoek daar het blaauwe huis pleeg te staan.9) Het perceel weide is genaamd de Hondsweide. Tenslotte het eenentwintigste perceel, een perceel zaailand in den hoek daar het 'Maalkote r de Kerkweg, Hoviery Xsjit Is nu de ft^üwhuisweg de Koolrru 26

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 30