Over het verleden van de Toekomst A Zeeuws kapitaal begraven in Brabantse zandgrond T Wil Vennix Z k Wie vanuit het Brabantse dorp Diessen Kapitaal en ondernemerszin gi oostwaarts gaat, komt door een gebied Tot het begin van de twintigste eeuw is het n dat bekend staat als 'De Toekomst'. Vier dorp Diessen (ten zuidoosten van Tilburg, et boerderijen in dit gebied hebben duidelijke tot 1997 een zelfstandige gemeente, sinds g> Zeeuwse kenmerken. De naam en de boerde- dat jaar deel uitmakend van de gemeente ti rijen herinneren aan een bijzondere episode Hilvarenbeek) grotendeels omsloten door u in de Diessense geschiedenis. Een eeuw ge- woeste gronden. De directe omgeving van ei leden wilden rijke oesterkwekers uit Yerseke het dorp is in gebruik als landbouwgebied, bi met hun N.V. De Toekomst op grootschalige, daarbuiten liggen heide, moerassen en h Zeeuwse, wijze de Diessense heide ontgin- bossen. Tot in de negentiende eeuw staat d nen. De ambities waren groot maar liepen de veeteelt in Brabant ten dienste van de ir al spoedig vast in een 'droevige, doch leer- akkerbouw. Het vee dient vooral om mest zame lijdensweg'. voort te brengen, waarmee de schrale zand grond vruchtbaar kan worden gemaakt. E d n n w g w n g b g J 1 b r Afb. la en b. Adriaan Cornelis Rijk, geboren te Goes in 1881, overleden te Gardefort (F) in g 1940, en zijn echtgenote Magdalena Maria Goense, geboren te Ovezande in 1885, overleden n te Montigny les Cormeilles (F) in 1979. Ze overleefde haar man dus maar liefst 39 jaar. E (Afb. la, lb en 2 collectie Martien Rijk.) z 01 ai bi Si O' 0 E f; z a r: n Y ti 2

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 4