Op zeker moment heeft de familie Haak de brouwerij(en) van Jacob Verschelling overgenomen. Of ze in die tijd in de Sterre of in de Moriaan of in allebei brouwden is niet bekend. Na het overlijden van Henrica Haak verkochten de erfgenamen brouwerij de Sterre, dus die was in 1710 operationeel. Adriaan Haak Voor de oudste zoon zag het testament van moeder Hendrica er niet best uit. In mate riële zin hoefde hij zich niet direct zorgen te maken. De jaarlijkse opbrengsten uit het vastgoed zouden voldoende zijn voor zijn vrijgezellenbestaan. Maar zoals zijn moe der al voorspeld had, trouwde hij met de 24-jarige Jacoba Ketelaar, terwijl hij zelf al 54 was. Adriaan machtigde zijn huisvrouw in 1712 om in zijn naam al zijn zaken te behartigen, speciaal die met betrekking tot de erfenis van zijn moeder.14' Jacoba op haar beurt machtigde drie dagen later haar neef, Nicolaas Swaen, inzake de boedel Haak-Kerckman. Dit heeft er toe geleid dat Adriaan de beschikking kreeg over de vol gende goederen: -brouwerij de Moriaan aan de oostzijde van de Voorstraat. -weiland, 6 gemeten groot tegen de oost zijde van het dorp, genaamd de Driehoek. -huis in de Voorstraat met twee schuren in de Oostachterstraat. Zijn zuster en broer verkochten ondertus sen hun aandeel in brouwerij de Sterre aan schout bij nacht Maarten Boom 1/4 part en aan Aarnout Swemer 2/4 part.15) Hendrik behield als enige zijn portie. Met de verkoop werd de weg voor Adriaan in deze brouwerij geblokkeerd. Vermoedelijk was de Sterre in bedrijf en zal zijn vaste klanten gehad hebben. Misschien wel de Admiraliteit van Zeeland?16' In brouwerij de Moriaan lag de situatie anders. Adriaan moest er voor 2.100,- in investeren. Voor een dergelijk bedrag kon je in die tijd een complete brouwerij kopen. Adriaan werd bij de renovatie geholpen door een zwager van Jacoba, Michiel Hart- hoorn en zijn kompaan Harman Janse Filius. Is de Moriaan na de verbouwing daadwer kelijk in bedrijf geweest? In 1715 is er nog een onbetaalde rekening wegens leverantie van een baal hop. Het is ook het enige posi tieve bericht dat in de archieven te vinden is. Want het ging direct al mis. De reden kennen we niet. De eerder genoemde on roerende goederen waren al belast met 2.100,-.171 Op 15-6-1714 leende Adriaan nog eens 400,- van Johan Costenobel, nadat die bij de schepenen van Colijnsplaat eerst de schuldpositie had opgevraagd. In 1714 verkochten Adriaan Haak voor de ene helft en Michiel Harthoorn als geau- thoriseerd door Jacoba Ketelaar de huis vrouw van Adriaan Haak voor de andere helft, de brouwerij aan Cornelis Amijs voor 600,-.18) Johan Costenoble ging accoord met aanwending van zijn 400 voor de lopende schulden, mits hij prefentie geniet bij meerder verkoop van onroerend goed. En zo volgde nog in 1714 de totale uitver koop met een waarde van 316,-.19) De overlijdensdatum van Adriaan is niet bekend. Het archief van de Nederduits Ge- reformeeerde Kerk van Colijnsplaat is over deze periode incompleet. Jacoba trouwde na overlijden van Adriaan met eerder genoemde Harman Janse Filius. Als in 1725 de erfgenamen van Faas Wegsteen (Jacoba's stiefvader) bij elkaar komen om het Vlettershoefken met 14 gemeten land te verkopen, zijn daar ook aanwezig Michiel Harthoorn en Harman Janse. Ze zijn daar voor Jobje en Jacoba Ketelaar als erfgenamen van hun stiefvader. Jacoba Ke telaar is in 1749 te Wissenkerke overleden. Wilt u reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar: info@hkdebevelanden.nl Schrijven of bellen kan ook. Zie voor adres en nummer de binnenzijde van het voor blad. 37 Noten: 1. Gemeentearchief Noord-Beveland (GNB), Raze Colijnsplaat 2532, 14-10-1710. 2. GNB, Raze Colijnsplaat 2532, 7-1-1711. 3. Droogleggers aan de Oosterschelde, dr. J.B.V. Weiten. 4. Hervormers aan de Oosterschelde, dr. J.B.V. Weiten. 5. GNB, Actaboek N. G. Kerk Colijnsplaat, 25-9-1639. 6. GNB, Poortvliet Noord-Beveland 1600 - 1700. 7. GNB, Doopboek N. G. Kerk Colijnsplaat, 25-9-1639. 8. GNB, Poortvliet Noord-Beveland 1600 - 1700. 9. Droogleggers aan de Oosterschelde, dr. J.B.V. Weiten.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 41