I r c J 1 l r j' b fi d C d 38 10. Ibidem. 11. GNB, Poortvliet Noord-Beveland 1600 - 1700. 12. GNB, Raze Kats 3023 13-2-1660. 13. GNB, Poortvliet Noord-Beveland 1600 - 1700. 17. 14. GNB, Raze Colijnsplaat 2532, 2-11-1712. 18. 15. GNB, Raze Colijnsplaat 2532, 7-12-1712. 19. 16. Brouwerij de Sterre werd door de participanten in 1715 verkocht aan Bartho Schaleven en in 1717 door verkocht aan Joh. de Vos, chirurgijn en brouwer. Zijn opvolger was Comelis Amijs in 1728, die daarmee beide brouwerijen in bezit kreeg. Rond 1765 deed hij de zaak over aan Adriaan Biersteker. De omschrij ving van het vastgoed luidde: huis, schuur en erf. Een biersteker is een handelaar in bier, die partijen versnijdt. Achtereenvolgens waren er na 1769 als eigenaar: Aart van Leeuwen, Pieter van de Voorde, Hendrik Huyssoon, Christiaan Ketner en Lambregt C t g g C v g C b e v n S n n T G ti 7*1 lt O Douw, die het logement uitbaatten onder de naam: de -i Prins van Oranje. In 1801 verrees een geheel nieuw J gebouw onder de naam: het Wapen van Colijnsplaat. GNB, Raze Colijnsplaat 2532, 11-5-1714. GNB, Raze Colijnsplaat 2532, 9-11-1714. De Moriaan deed onder Comelis Amijs goede zaken. In 1760 werd ze overgenomen door zoon Servatius. t Anthony Swemer kocht de brouwerij in 1776. In 1794 werd Adriaan Swemer dood gevonden in de brouwput. Toen in 1799 Anthony overleed bleek hij r grote schulden te hebben nagelaten. Hoewel niet aansprakelijk, vonden overige leden van de familie 1 Swemer op Colijnsplaat zich verantwoordelijk om de s schuldeisers gedeeltelijk schadeloos te stellen. Onder j de volgende eigenaar -Adriaan Berman - werd de brouwerij in 1801 afgebroken.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 42