Afb. 2.Pilotenopleiding van de marinelucht vaartdienst met Nico Corstanje, 1939. Duitsers. Na de capitulatie werden de Nederlandse militairen met groot verlof gestuurd. Hij probeerde zijn oude werk weer op te pakken en vond werk als kan toorbediende in Den Haag. Daar raakte hij betrokken bij het verzet.4' Hij zat met twee andere onderduikers op één adres ondergedoken. Van daaruit de den ze het verzetswerk. Over zijn verzetswerk is erg weinig be kend. Hij werkte mee aan het illegale verzetsblaadje Voor God en Koning, dat in 1944 in Den Haag en omstreken werd verspreid. Waarschijnlijk was hij ook be trokken bij het verzamelen en doorsturen van inlichtingen naar de geallieerden, want hij is gearresteerd, terwijl hij bezig was met de zendinstallatie. Dat was op 27 oktober 1944. De dag daarna, 28 oktober is hij met nog negen andere verzetsmensen zonder enige vorm van proces gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. De slachtoffers zijn daar begraven in anonieme graven als een soort extra straf.5' Met name voor de nabestaanden was het een hard gelag dat hun omgekomen familieleden niet konden worden teruggevonden. Na de capitulatie in mei 1945 werd een begin gemaakt met het openen van de graven van de gefusilleerden op de Waals dorpervlakte. Hiervoor werden kopstukken van de NSB en Duitse militairen van de Grüne Polizei ingezet. Hierbij was ook aan wezig de NSB-topman Van Geelkerken, die er heilig van overtuigd was dat zijn Duitse kameraden geen gruweldaden hadden ge pleegd. Op aanwijzing van de voormalige Duitse gevangeniscommandant en onder leiding van de patholoog-anatoom dr. Hulst wer den de lichamen opgegraven. Omdat er bij de meesten geen papieren, ringen of andere herkenningstekenen werden aangetroffen, werden de meeste lichamen herbegaven op de Algemene Begraafplaats in Den Haag en op de begraafplaats Rusthof te Leusden (gemeente Amersfoort).6' In 2012 werden door de identificatiedienst een aantal niet geïdentificeerde slachtof fers opgegraven. Vooral ook omdat het door middel van DNA mogelijk was om vast te stellen wie het onbekende slachtoffer was. Omdat men allang het vermoeden had dat Nicolaas Corstanje één van de onbekenden was, werd contact gezocht met nog levende familieleden. Begin 2013 werd wangslijm afgenomen bij een zuster van Nico en de match met het DNA-profiel van een der on bekenden was een feit. Na 39 jaar was Nico Corstanje eindelijk teruggevonden. Afb. 3. Nico Corstanje. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 44