Afb. 4. Herbegrafenis van Nico Corstanje op de erebegraafplaats in Loenen. De stoffelijke resten van Nico werden herbegraven op het Ereveld in Loenen bij Apeldoorn. Op 12 april 2013 werd, tijdens een officiële plechtigheid, in het bijzijn van vier zusters van de omgekomen verzetsstrijder een grafsteen onthuld. Na zoveel jaren kon de familie eindelijk afscheid nemen van hun broer.71 Nu blijft alleen nog de vraag over: Waarom is er in Goes geen straat of plein vernoemd naar Nico Corstanje, terwijl er wel een Quantstraat, een Van Mellestraat, een De Grootstraat, een De Graafstraat en een Klaaysenstraat is? In 1947 begon de gemeente Goes met de uitbreiding van de wijk Goes-Oost. De nieuwe straten moesten van een naam worden voorzien en zo vlak na de oorlog lag het voor de hand om straten te vernoemen naar verzetsmensen die in de oorlog waren gefusilleerd. De nabestaanden werden be naderd met de vraag of ze daarmee accoord konden gaan. In de meeste gevallen was dat het geval. De ouders van Nico Cor stanje echter besloten daarvoor geen toe stemming te verlenen. Nico had zijn plicht gedaan en dat was voor hen voldoende. Zij waren wars van heldenverering.8' Een verzoek van het personeel van Du- vekots Graanhandel aan B en W om een straat te vernoemen naar Nico Corstanje werd niet gehonoreerd. In hun antwoord schrijven B en W dat ze nu niet op het ver zoek kunnen ingaan en dat ze bij een voor komend geval met hun verzoek rekening zullen houden. Een 'kluitje-in-het-riet- briefje' dus. De straat werd vernoemd naar het in februari geboren prinsesje Marijke. Op 17 maart 1948 stelde de gemeenteraad de straatnamen officieel vast.9) Zo gebeurde het dat er geen Nicolaas Cor- stanjestraat kwam en verdween de naam van deze verzetsman langzaamaan uit het collectieve geheugen van de Goesenaren. Wellicht is het geheugen nu enigszins op gefrist. Wilt u reageren op dit artikel? Stuur dan een e-mail naar: info@hkdebevelanden.nl Schrijven of bellen kan ook. Zie voor adres en nummer de binnenzijde van het voor blad. 41 Noten: 1. Karhof, p. 7. 2. Genealogie Korstanje, blz. 140. 3. Archief Groot Stelle, nr. 158. 4. Website hetverhaalbewaard.nl 5. Website Waalsdorpervlakte, wijzigingen 2013. 6. De Spiegel. 7. Website Oorlogsgravenstichting, actualiteiten 2013. 8. Mondelinge informatie familieleden. 9. Gemeentearchief Goes, notulen B en W, nr. 109, Archief Gemeente Goes. Bronnen: Nic. J. Karhof, Bezet, Verzet, Ontzet, Goes, 1945. Chr. Korstanje, Korstanje, Corstanje, Karstanje, genealo gie, Goes, z.j. Websitehetverhaalbe waardnl Website waalsdorpervlakte.nl Website oorlogsgravenstichting.nl Weekbad De Spiegel, jaargang 1948, zie hiervoor de web site Waalsdorpervlakte. Archief Groot Stelle (Goese Ambachtsschool). Gemeentearchief Goes.

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 45