Afb. 2 en 3. Details geweer M 95. moet er natuurlijk in de onderkant van het magazijn een opening zitten. Dat heeft echter weer als nadeel dat er zand, modder of andere verontreiniging in het magazijn kan komen, hetgeen uiteraard weer storin gen kan veroorzaken. Voor de patronen koos men voor een ka liber van 6,5 mm., de hulzen met een rand aan de onderkant, gevuld met 2,5 gr. rookzwak kruit. Dat soort kruit werd om streeks 1886 voor het eerst op grote schaal gebruikt voor het Franse Lebel geweer M 1886 (Dit geweer werd in de meidagen van 1940 nog volop gebruikt in het Franse leger.) Na diverse proeven, wijzigingen enz. werd in 1892 een honderdtal geweren besteld bij de firma Schriever, vertegenwoordiger van het Oesterreichische Waffenfabriks Geselschaft in Steyr. Na nog de nodige kleine wijzigingen werd dan toch in 1895 het geweer officieel in gebruik genomen en kreeg het zijn naam: model 1895. Aanvan kelijk werden alle geweren in Oostenrijk gemaakt tot ongeveer 1900 en vanaf die tijd ook in Nederland, op de fabriek aan de Hembrug bij Amsterdam. Aan het eind van WO I waren ongeveer 470.000 geweren en karabijnen gemaakt. Van de korte geweren of karabijnen waren er diverse modellen met betrekkelijk kleine verschillen, bijvoor beeld in de bevestiging van de riem enz. Tussen de twee wereldoorlogen zijn een flink aantal geweren omgebouwd tot kara bijnen, omdat door de toenemende motori sering van het leger er meer behoefte ont stond aan een korter en handzamer wapen. In vergelijking met andere landen was ons geweer zeker niet slecht te noemen. Alleen was het in 1940 in vergelijking met dat van de omringende landen wat verouderd, dat wil zeggen, de meeste landen hadden hun geweren inmiddels ongeveer 17 cm. korter gemaakt, om ze wat handzamer te maken, maar de systemen bleven vrijwel allemaal stammen uit de periode eind negentiende eeuw. De Verenigde Staten hebben als eerste land in de Tweede Wereldoorlog op grote schaal semi-automatische geweren ingevoerd in het leger, en dat was natuur lijk een grote vooruitgang wat betreft de vuursnelheid. Na WO II is dit geweer, bekend als de Garand, ook nog lange tijd in de Nederlandse bewapening opgenomen geweest. Nog enkele technische gegevens van de M 95: Geweer Steyr/Mannlicher model 1895 (na 1900 fabrikaat Hembrug) Gewicht 4,2 kg. (met bajonet 4,6 kg.) Lengte 1,29 m., met bajonet 1.64 m. Kaliber: 6,5mm. x 53,5 mm. Jan de Jonge heeft zijn hele leven souvenirs van de Tweede Wereldoorlog verzameld. Zijn collectie is uitgegroeid tot een privému- seum: het Oorlogsmuseum Ossendrecht. Het museum is op afspraak te bezoeken. Voor meer informatie zie: www.oorlogsmuseumossendrecht.nl '12/201< Literatuur: Nederlandse vuurwapens 1895-1940, G.de Vries en B.J. Martens, Arnhem 2006, ISBN 90 670 7313x. Vuurwapens van 1840 tot heden J. Lenselink, Bussum 1966, ISBN 90 228 3975 3. www.oorlogsmuseumossendrecht.nl 43

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 47