Reacties van lezers Jeugdherinneringen We beginnen deze rubriek met een reactie op het artikel Jeugdherinneringen aan Kwadendamme van Hubert de Jonge in de Spuije, voorjaar 2014, aflevering 91. Twee lezers stuurden ons een aantal interes sante aanvullingen op dit artikel: 'Wij, Piet Beulens en Bert Uitterhoeve, beiden geboren in 1939 en woonachtig ge weest in Hoedekenskerke, hebben met veel interesse dat artikel gelezen. Wij hebben onze lagere schooltijd doorgemaakt op de Gerardus Majellaschool in Kwadendamme en waren, uiteraard, ook verbonden met de parochie van de H. Bonifacius. De herinneringen van Hubert zijn voor een groot deel ook de onze. Hier en daar wijken ze enigszins af. Daarnaast veroorloven wij ons enkele aan vullingen c.q. opmerkingen te maken. Op blz. 3 beschrijft hij het vertrek uit de ouderlijke woning. Wij gingen de Siguitsedijk af tot Jaapje Moes. Dat zou Arjeen van 't Westeinde, veelal Arjeen Moes genoemd, moeten zijn. Arjeen was ge trouwd met Kee Pantus en was handelaar en herbergier. Jaap was hun inwonende ongetrouwde zoon. blz. 5: Balletje dreef een klein winkeltje waar snoepgoed te koop was. Wij noemden hem krepele Balletje, omdat hij mank was. Hij woonde naast de schilder! swinkel) van Lau Geus. Schuin tegenover Lau woonde Merien Geus met zijn gezin. Merien dreef tezamen met zijn broer Lau het schilders bedrijf. blz. 7: Kapelaan Hoogervorst herinneren wij ons van zijn driftige en opvliegende karakter, hetgeen zich nog al eens mani festeerde tijdens de jongerencongregatie op zondagmiddag. blz. 12: De vrouw van Willem de Punder is verongelukt in de bocht bij Arjaan Huige (voorheen Lou Steijn). Zij kwam met haar dochter Corrie uit Goes gefietst en raakten daar, in de bocht, met de sturen in elkaar, waarbij moeder in de sloot belandde. Zij had haar rug of nekwervel gebroken en is na 1 of 2 dagen overleden. blz. 13: Kees Geus had na het jongere zusje -Marietje- nog twee jongere broers: Frans (1944) en Adrie (1946). blz. 14: Zo goed als zeker is het niet Kees Kaas geweest die meerdere keren is blijven zitten; wellicht was dat zijn broer Lou, die door ziekte (tbc) de school vaak moest ver zuimen. blz. 15: Dat een Daan Boonman op jonge leeftijd zou zijn overleden is ons niet be kend. In de parochieregisters is hiervan in elk geval niets terug gevonden, blz. 15: De Winter. Nabij de hoeve 'De Mooie Staak' woonde niet de familie De Winter maar het gezin Jan Boonman. De kinderen daarvan werden zoutjes ge noemd. blz. 15: Kees Govers woonde aan de Siguitsedijk in een huis dat was aange bouwd tegen het huis van zijn zwager Me rien Franse. Door oorlogsgeweld is in 1944 het huis van Govers helemaal en het huis van Franse gedeeltelijk verwoest. Hierbij kwamen Merien Franse, zijn vrouw en A twee van hun zes kinderen om. Ook een H dochtertje van Kees, Minaatje, kwam hier- bi bij om. ei blz. 15: Hoondert. Het was niet Pier maar vi Jan Hoondert die daar, met zijn gezin, b woonde. h blz. 15: Steenbakker. Er woonden drie fa- e' milies Steenbakker aan bedoelde dijk. De a; zoon die is overleden, waar De Jonge op doelt, was Piet. Zijn ouders waren Marien Steenbakker en Margaretha Beulens; zij waren neef en nicht. Piet is overleden op 4 april 1955 aan epilepsie. Hij was geboren op 10 juni 1937.' Zoekplaatje Van de heer Sjaak Priem uit Goes kregen we een reactie op het zoekplaatje in Spuije 92. Hij schrijft: 'Enige tijd geleden las ik een stukje in de Spuije (Zomer 2014) waar op pagina 44 een zoekplaatje stond van foto's die door Jan Bitter in 1944/1945 waren genomen. Zijn zoon was benieuwd, wie die kinderen wa ren op de foto. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 48