Beveland (Schamele Landstede, blz. 50). Onduidelijk blijft dus hoe Cats in 1100 aan een kerk kan komen. Ook kastelen kwa men in die tijd nog niet voor in Zeeland. 14. Cats is Subburgdike? De heren van Welle zijn ook heren van Cats geworden Welle is een parochie in 1060. Waar komt dit gegeven vandaan? Honderd jaar eerder dan Dekker vond? Op blz. 208 van het boek Cats wordt van de kerk van Welle gezegd, dat deze rond 1150 is gesticht. Dit zijn te genstrijdige jaartallen. De voorouders van de Catsen kwamen vanuit Schouwen naar Voorïf Tdroiickci •evrrrlam Afb. 1. Jan zonder Genade. (Foto uit het boek.) Noord-Beveland en waren geparenteerd aan het Hollandse gravenhuis via Renesse en Voorne. Waarop stoelt dit gegeven? 18-19. Luchtfoto met sporen van de kreek. Welke kreek? 20-21. Romantisch verhaal over Nicolaas I, met niet minder dan zeven afbeeldingen. 22. Kroniek van KattendijkeUitleg? Was dat ook een boek van Van Maerlant? Al lerlei afbeeldingen, geconserveerde schedel met twee sabelhouwen, Vlaamse leeuw, etc. etc. Van wie is die schedel, Floris V? Het verhaal gaat over 1253 en de oorlog met de Vlamingen. Toen was Floris V er nog niet. 24. Voorschotje op Maerlant en Der Natu ren Bloeme met afbeeldingen. 29. Onder leiding van Floris V en Nicolaas I groeide de bevolking van Zeeland van 17.000 naar 30.000. Een gigantische presta tie! Hebben Floris en Nicolaas persoonlijk voor deze verdubbeling van de bevolking gezorgd? 34. Onsterflijk leenBedoeld wordt een onversterflijk leen, een leengoed dat altijd in een bepaald geslacht blijft. In Burcht vestigde Nicolaas van Cats bij zijn overlijden een jaargetijde in de kerk en een St. Elisabethsmaaltijd. Waren de heren Van Kats met enorm veel bezittingen zo zuinig dat er meer niet afkon, bijvoorbeeld voor de kerk van Kats? Of is alleen van Burcht dit gegeven bekend? 38. Portret door de Meister des Hausbu- ches is dat van graaf Philip van Hanau- Münzenberg (ca. 1484) die met zijn concu bine, burgermeisje Margaret Weiszkicher, staat afgebeeld. Dit portret met de titel De onhoofse minnaar, slaat blijkbaar op de ongelijke verhouding tussen deze man en vrouw. Het is volgens mij dus een voor beeld van hoe de hoofse liefde niet hoort te zijn. Het is een fraai portret, maar niet zo van toepassing op de 'hoofse' ridder Nico laas I van Cats, die ruim 200 jaar voordat het portret werd gemaakt, in 1283, over leed. 44. Nicolaas 2 is Nicolaas II. 47. De afbeelding van de tombe van Guy van Avesnes, bisschop van Utrecht, is af komstig van internet: http://commons.wi- kimedia.org/wiki/File:Guy_B6.JPG Daar is niets mis mee, maar het zou leuk zijn om te 47 *hui hyjiï j XvlbtUt

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 51