Afb. 4. Beerseweg 7, de reuzenschuur. Willem van der Sande koopt deze boerderij in 1938 voor f 12.500 van de bank (crisis jaren '30!). Later neemt zijn zoon Herman de boerderij over en sinds enkele jaren drijft diens zoon Willem er met zijn vrouw Lisette de 'melkerij-logeerde- rij Tussen koe en kroonluchter'. (Afb. 4-9: Fotostichting Diessen.) gronden van Diessen. Ze gaan zeer goed met de bevolking op en neer; verstaan het land bouwbedrijf, zoodat van hen nog heel wat te leeren valt. Pastoor Notten prees hen, als brave parochianen. (Of'Mijnheer Pastoor' even lovend was geweest als de Zeeuwen protestant waren geweest, laat zich raden.) De jaren daarna raakt Jan van de Velde uit beeld. In 1917 wordt een openbare veiling aangekondigd van drie boerderijen met 220 hectare grond. Hoe het precies zit, is niet duidelijk maar duidelijk is wel dat het stokje in deze periode wordt overgenomen door Adriaan Rijk, die zich van pachter ontwikkelt tot de leidende persoon van de ontginningen. Hij huurt ook flinke stukken heide bij van de gemeente, voor periodes oplopend tot 40 jaar. Hij zou de grond ove rigens liever kopen dan huren, maar daar wil de gemeente niet aan. In 1919 blijkt Rijk - vermoedelijk samen met anderen, maar dat is niet duidelijk - een naam loze vennootschap te hebben opgericht: de N.V. Zuid-Bevelandsche Landbouw onderneming 'De Toekomst'. In die tijd is die rechtsvorm nog vrij uitzonderlijk. De N.V. de Toekomst heeft de boerderijen en de grond blijkbaar van Van de Velde over genomen. Bij zijn bezoek in 1920 meldt de Commis saris der Koningin dat de Zeeuwse ontgin- ners het op de Diessense zandgrond toch minder goed blijken te doen dan in 1916 leek: Van de 5 Zeeuwsche boeren zijn er drie weer weg, de vierde heeft zijn boerderij nog; de vijfde, Rijk, was eerst huurboer; is thans op f2.000 Directeur van de Maatschappij "de Toekomst". Deze Mij. exploiteert 460 hectare 80 hectare moeten nog ontgonnen worden), waarvan 250 hectare eigendom, en 210 hectare op lange termijn van gemeente gehuurd. De Mij. bouwde eene kolossale boerderij van f 70.000. B. en W. zouden niet gaarne aandeelen in 'de Toekomst' hebben. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 7