De reuzenschuur brandt twee maal tot de grond toe af, de eerste keer in november 1916. Op 2 april 1921 is het weer raak, de Zierikzeesche Nieuwsbode schrijft het volgende: Dinsdagmiddag zijn te Diessen (N.-B.) de gebouwen van de N.V. De Toe komst, bevattende schuur, stal, kantoor en arbeiderswoning, geheel afgebrand. Het vee was in de weide, doch 10 paarden, waaron der de te Breda met goud bekroonde hengst Souvenir, kwamen in de vlammen om. Ook een grote voorraad landbouwproducten, machines en fietsen der arbeiders gingen verloren. De schade bedraagt ongeveer f 150.000. Alles was verzekerd. Burgemees ter Heuvelmans informeert kort daarna de Commissaris van de Koningin per brief over de brand. Hij meldt dat de brand is ontstaan door het solderen van dakgoten, waarbij gebruik is gemaakt van een ben zinelamp. De schade bedraagt volgens hem aan gebouwen 60.000 en aan inboedel en vee 15.000. Ook volgens de burgemeester is De Toekomst goed verzekerd. De Toekomst is voorbij Of het iets met die brand te maken heeft, is onduidelijk, maar omstreeks deze tijd verlaten de laatste Zeeuwse ontginners Diessen. Adriaan van den Dries en Jan van Eijkeren zijn al eerder teruggekeerd naar Zeeland. Adriaan Rijk geeft blijk van een echte avontuurlijke inborst en gaat niet terug naar Zeeland, maar emigreert om streeks 1921 met zijn gezin naar Frankrijk en gaat daar boeren. Zijn neef Martien Rijk meldt dat zijn oom en tante bij hun vertrek uit Diessen koopdag hebben gehouden. Moeder en kinderen zeggen ongeveer bij elk stuk huisraad dat omhoog gehouden wordt voor bieding tegen hun vader: moet dat ook weg? Adriaan antwoordt dan: in Frankrijk kopen we een nog veel mooier stuk! In Frankrijk komen ze terecht op een grote pachtboerderij, met een gracht erom heen en een toegangsbrug. De oogst wordt er binnengehaald met de hulp van tientallen Poolse arbeiders. Martien Rijk vermoedt dat deze start veel van die in Diessen weg had: Zeker als je bedenkt dat zij noch Frans, noch Pools kenden. Van de twaalf kinderen van Adriaan en Afb. 5. Voorzijde van de reuzenschuur, met a de kenmerkende steunberen. d Magdalena Rijk-Goense worden er vier in 1 Yerseke geboren, zes in Diessen en twee I in Frankrijk. Vier van hen overlijden op zeer jonge leeftijd, onder wie drie van de J in Diessen geboren kinderen: Neeltje (ge boren 7 maart 1915 en overleden 9 maart 1915), Carolus Maria Petrus (geboren 18 januari 1918 en overleden 23 maart 1919) en Laurentius Maria (geboren 28 november 1920 en op 3 augustus 1922 in Frankrijk verdronken in een drinkbak voor paarden). Van de overige drie in Diessen geboren kinderen Rijk zijn er twee inmiddels ook overleden: Hubertus (geboren in 1916 en overleden in 1989) en Carolus Maria Jo- hannes (geboren in 1919 en overleden in 1994). Nog wel in leven is dochter Tannetje ofwel Antoinette, die op 14 januari 2014 100 jaar is geworden. Daarnaast is nog een in Frankrijk geboren dochter in leven: Cornelia ofwel Nelly (geboren in Nesles la Gilberde op 6 april 1923). Adriaan Rijk laat zijn N.V. De Toekomst achter in Diessen. Directie en aandelen van de vennootschap worden overgenomen door Cornelis van Nes, een rijke vlasboer uit het Zuidhollandse Rijsoord die is neer- 1 6

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2015 | | pagina 8