Dirty dancing bij gaslicht - Dansles in Goes in 1860, door Jan Haak Frank de Klerk Afb.1. Jan Haak, Boerendans LXXXIV, uit: Gielen en Prinsen blz. 356-357. Het schilderij is geschilderd in olieverf op karton, afm. 38,2 x 46,5. In de stad Hulst zijn in de negentiende eeuw diverse kunstschilders werkzaam, waar onder Jan R. Haak (1826-1881). Eén werk van hem is het onderwerp van dit artikel. Haak is bekend om zijn vele ambachtelijk geschilderde portretten en familiegroepen, waarop de mensen vrij stijf, somber en in een naïeve stijl zijn afgebeeld. Opvallend is het grote kwaliteitsverschil tussen veel van zijn schilderijen. Naast portretten maakt hij enkele registraties van bijzondere gebeur tenissen: intocht van een burgemeester, muziekfestival, brand in de kerktoren van Hulst, opening van een school, etc. Een enkele keer maakt hij een schilderij voor een rooms-katholieke kerk, zoals het werk Laat de kinderen tot mij komen, een zoetig devo tieprentje. Meer roomse onderwerpen zijn portretten van enkele pastoors bij hem uit de buurt, een 'maaltijd na het H. vormsel' met een bisschop aan tafel, een dodenwake voor een begijn. Verder zijn van hem enkele opvallend goed gelukte dorps- en stadsge zichten bekend uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2019 | | pagina 27