12) 17 mei. Op da Nieuwe Haven wachtte een talrijke menigte de aankomst van de spoorboot af, die de radder der rheumatische mensheid hier zou brengen. Doch vergeefs. De heer Davenport verschafte de politie reeds vóór zijn komst veel drukte. 18 mei. Davenport is gearriveerd en heeft door zijn reclamewagen met muziek den volke reeds van zijn komst kennis gegeven. 24 mei geeft Sequah de eerste voorstelling in de Concertzaal. Hij zegt dat hij door de één wordt gewaardeerd, door de ander veracht. Hij verzoekt het publiek zelf de hersens te gebruiken en waarschuwt tegen zeker maandblad dat nog niets tegen hem heeft kunnen ver richten. Hij vraagt of men de mensen met of zonder muziek behandeld wil zien, daar men zegt dat de muziek speelt, zodat het schreeuwen van de patiënten niet gehoord zou worden. Twee patiënten uit Haamstede dansten na de behande ling. In hotel Hulsman werd aan kinderen een maaltijd aangeboden die gevolgd werd door een tombola met geldprijzen van ƒ.2,50 tot 10 cent, zonder nieten; elk kind kreeg een pop of een bal. Voor een bal in het huis van Nassau, geor ganiseerd ten bate van de weduwe Burghardt, wier rnan in Middelburg op straat was vermoord, stelde Sequah gratis zijn muzikanten beschikbaar. Tijdens de séance op 25 mei in de Concertzaal gaf Davenport een overzicht van de verschillende rechterlijke vervolgingen waaraan hij in ons land had blootge staan, Hij zei zijn opleiding te hebben genoten aan de boste universiteiten van Engeland en aan Londense hospitalen. Hij is niemand iets schuldig. Er worden aanmerkingen gemaakt over zijn wijze van genezen maar z.i. is die de beste. Eén patiënt werd die avond behandeld door iemand uit het publiek, zoals wel meer gebeurde. Blijkbaar had Sequah ook apen bij zich, want één van deze dieren was losgeraakt van de ketting en door H.T. beschoten en doodgeslagen- Een ver ontwaardigde Sequah gaf hem over aan de verachting van het publiek, De laatste avond in Zierikzee verscheen Sequah "in kostuum". Twee patiënten werden weer genezen en dansten daarna. Men zong Sequah-liederen en de koets werd door de mensen naar hotel "Hulsman" getrokken. Daar hield S. een korte toespraak en verklaarde zich weldra in den Haag te vestigen en dan onvermogenden gratis te helpen. De heer L.van der Weele, ruim 90 jaar oud, heeft de koets van S. in Brouwers haven gezien. Hij herinnert zich vooral nog goed Sequah's vrouw, die naast hem zat en gekleed was in een grijze mantel, afgezet met veren langs kraag en voorpand. De heer M.den Boer (86 jaar) herinnert zich Sequah en kent nog het versje: "D'er ister één geneze, Bie Beekman in den Os(se) 't Is zó'n aerdige Sequah, Ie vrieft er ma op los" Terwijl iedereen dacht, dat Davenport naar Bergen op Zoom was vertrokken, gin gen in Zierikzee geruchten, dat de Sequah Mij. beslag gelegd had op koets en paarden. Sequah liet bekend maken, dat hij in de Concertzaal mededelingen zou doen. Toen de ontvangsten in Nederland minderden en de uitgaven hoog bleven, moest hij geld aan de Mij. vragen. Toen dit niet kwam, had hij uit eigen midde len bij moeten passen. Hij vroeg ontslag, maar kreeg het niet. Sequah zei de "zaak" in Nederland te willen overnemen, maar "agent" De Leeuw vroeg 2 ton gouds, wat hij, volgens De Leeuw, wal kon betalen, omdat hij genoeg vrienden in Holland had die hem helpen wilden. De Leeuw was de man, die koets en paarden in beslag wilde nemen, maar Sequah zei, dat de Mij. hem 5000 gulden schuldig was en hij dus beslag kon leggen op de eigendommen van de Mij, Over een week zou hij voor zichzelf gaan beginnen. Inderdaad heeft hij in Bergen op Zoom nog zittingen gehouden. Voor het eerst verklaarde daar een patiënt, dat de pijn nog niets was verminderd. Daarna trok hij naar Dordrecht, waar hij een merkwaardige toespraak hield: "Mijn po sitie is sedert mijn vorig optreden in uw stad enigszins veranderd. Wat ik nu doe ik niet meer zozeer kwakzalverij. Ik doe veel van die zaken weg (kwakzalverachtige omhaal en hulpmiddelen)Ik werd kwakzalver genoemd en

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 12