13) wist dat er inderdaad een weinig van die zaak in zat, doch tevens dat ik op recht het goede voor had" 3 augustus 1893. "De gouden koets van Sequah is door de Maatschappij terug gehaald en van Amsterdam per pakboot naar Engeland vervoerd" Dat Davenport, die het Sequah-werk voor eigen rekening voortzet, het zonder zegewagen meent te kunnen stellen, en ook zijn laag coupeetje, waar de Haagse freules zo graag een schuin oogje in lieten glippen, heeft weggedaan, blijkt uit een advertentie van zijn koetsier, die een andere betrekking zoekt", omdat de Sequah-equipage is afgeschaft" Op 17 augustus treedt Sequah nog op in Utrecht, er is veel publiek, maar weinig te doen. Hij moet anecdotes en lasterverhalen over geneesheren ver tellen om de mensen niet van verveling te doen weglopen, Weer zegt hij naar den Haag te zullen gaan. Volgens het Folkloristisch Woordenboek van Ter Laan is hij in 1934 in Southam pton betrekkelijk arm gestorven.. Zelfs toen nog bezongen de kinderen in Brouwershaven hem in een lied: "Sequah is geen Sequah meer, Sequah leurt met schoenesmeer! Brouwershaven, september 1973 M.E,Jansen-Glas Wijzigingen in de ledenlijst (na april 1973) Overleden: P.O. van den Arend, Rotterdam/Hillegersberg J. Kosters, Zierikzee J. Ie Kluse, Zierikzee J.G. van Maanen, Noordgouwe Wij houden hun nagedachtenis in ere en blijven dankbaar voor de verleende steun. Bedankt: C.H.P. van den Bout, Zierikzee J. Buysse, Nieuwerkerk (Zld.) mej. C.L. Schoonakker, Zierikzee J.G.L. Simmers, Zierikzee J. de Snayer, Zierikzee J.M. Padmos, Zierikzee V.V.V. Haamstede Nieuwe Leden: J.A. v.d. Have, Scheepstimmerdijk 11, Zierikzee I.C. van der Male, Breedstraat 12, Zierikzee G.J. van der Waarden, Herenweg 16, Noordgouwe mevr. v.d. Waarden, Herenweg 16, Noordgouwe zuster E.C. de Ruijter, Breda Jhr. Mr. WI.W.C. de Jonge, Stalpertstraat 108, den Haag E.F.G.M. Gelderman, Emmalaan 23, Utrecht de heer en mevr. Koldewijn-Hötte, Breedveldsingel 70 Rotterdam W. Hulsker, Loane 12, Renesse J.P.J. Lokker jr. Nwe Boogerdstraat 3, Zierikzee mevr. M.W. van Kampen-den Boer, Kloostcrweg 30, Schuddebeurs de heer en mevrouw Olthoff-Thiebou, Nieuwe Haven 141, Zierikzee M. Grootjans, Molenstraat 21, Brouwershaven J.W. Jobse, Amstelstraat 10. Oost-Souburg mevr. N. van der Vate-Joppe, Meelstraat 52, Zierikzee Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied, Abdij 9, Middelburg H.J. Dorreman, Varremarkt 4, Zierikzee

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 13