2) VERSLAG VAN DE ZOMER-EXCURSIE VAN "STAD EN LANDE" naar BREDA Begunstigd door stralend weer vertrok op zaterdagmorgen 16 juni 1973 een 42- tal deelnemers per bus van de fa. van Oeveren naar het "Haagje van het Zui den" De excursie stond onder leiding van de voorzitter doktor J.L. Braber. Vanaf Zierikzee [Kraanplein) via Grevelingendam, langs de grootste binnen- vaartsluizen van West-Europa, de Voleraksluizen naar Willemstad. Eén der best bewaarde vestingstadjes van ons land. Genoemd naar Willem van Oranje, die het deed omwallen. Het pas gerestaureerde arsenaal uit 1793 trokde aandacht, alsmede het re naissance stadhuis.van 1589 en de achtkantige protestantse koepelkerk, in die vorm gebouwd op wens van prins Maurits. Het eerste protestantse kerkge bouw in ons land. (1597-1609). Via de aantrekkelijke West-Brabantroute ging het op Klundert aan. De naam af komstig van "Cloender", wat opslibbing betekent. Eertijds een vestingstadje, omwald 158T~'88. Bij het fraaie stadhuis (i62l) in Vlaamse renaissancestijl werd even gestopt Daarna via .Oudenbosch met de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, 'n imitatie van de St. Pieterskerk te Rome, schepping van de bouwmeester P.J.H. Cuypers, vervolgens via Hoeven naar Etten, waar een koffiepauze werd gehou den in het bekende café-restaurant "de Zwaan". Vandaar naar ['.lade met bezichtiging van de korenmolen "Hoop doet leven" uit 1867. Jarnmergenoeg kon de molen wegens windstilte niet draaien, wat niet ver hinderde dat de bezoekers, zelfs zeer bejaarde, tot in het hoogste nokje van de molen klommen. De molenaar en zijn zoon gaven bij dit alles uitvoerige toe- lic hting. Bijzondere aandacht kreeg ook de touwslager, die een staaltje van zijn ambach telijk kunpon ten beste gaf. (Voor de ouderen onder ons riep dit herinnerin gen op aan de laatste Zierikzeese touwslager Blom uit het begin van de 20er jaren) Ondertussen was het tijd geworden om de inwendige mens te versterken. Per bus daarom richting 3reda, naar het restaurant "de Arent" bij de Grote Kerk. In de eeuwenoude kelders van dit gebouw, nog maar kort geleden ontdekt, werd van een "Oudenbossche pop", een kruidenjenever volgens oud recept, genoten. Waarna het gezelschap zich de Brabantse koffietafel wel liet smaken. Onder leiding van een V.V.V. gidse volgde een wandeling door Breda met be zoek o.a. aan het kasteel van Breda, waarin sedert 1828 de KoninklMilitaire Academie is gevestigd. Oorspronkelijk gesticht als burcht (1250) door Jan van Polanen. In de 16e eeuw liet Hendrik III van Nassau om zijn 3e echtge note, de schatrijke Spaanse vorstin Mencia de Mendoza, te gerieven het kasteel uitbouwen tot een indrukwekkend renaissancegsbouw met galerijen. Een leerling van Rafaël, Thomas Vincidor da Bologna Italiaans bouwmeester was met de leiding van de bouw belast. Onder invloed van Mencia werd de hofhouding op schitterende wijze ingericht. Het hof van Breda was in die tijd een middelpunt van geleerden, kunstenaars en bouwmeesters, w.o, de beroemdste mannen als de humanist Ludovicus Vives. Welke laatste Mencia's leermeester was. De laatste bouwfase van het kasteel (1686-1695) werd voltooid door Jacob Ro man in opdracht van koning-stadhouder Willem III. In de eregalerij troffen we naast portretten van krijgshaftige militairen en oorlogstrofeeën uit het voorm. Ned. Indië, een fragment van het uniform van van Speijk, diens medailles en een klein restant van de kanonneerboot, waar mede hij de lucht inging. Hierna bezoek aan de Grote kerk, Eerste uiting van de Brabantse gothiek binnen onze tegenwoordige grenzen. Vertoont zeer sterke gelijkenis met de St. Gommaruskerk van Lier (die we vorig jaar bezichtigd hebben) De bouwperiode strekt zich uit van 1380-1537, dus meer dan 15G jaar. Sinds 1637 in gebruik als hervormde kerk.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 2