3) Toren en kerk geheel bekleed met natuursteen. De laatste restauratie kwam in 1969 gereed. De toren waarvan de bouw begon in 1468 is 93 M. hoog, de hoogste van Brabant. (Bezit een beiaard met 45 klokken) Gebouwd van de offers van de bedevaartgangers naar het Heilig Sacrament van de Nieuwervaart(Door Jan van Nassau van Niervaart naar Breda overge bracht Het interieur van de kerk, dat een schat aan kunstwerken bevat, waarbij voor al ook het grote orgel opvalt met niet minder dan 4000 pijpen en 61 registers. Fraaie 15e eeuwse koorbanken en gewelfschilderingen. Preekstoel met ko peren leuning. Tal van grafzerken waaronder verschillende met koperen platen. Grafmonumenten van de Heren van Breda, de Polanen's en Nassau's; waarbij voor al het beroemde albasten renaissance praalgraf voor graaf Engelbert II van Nassau en zijn vrouw Cimburga van Baden (l53ö) grote belangstelling genoot. In de grafkelder hieronder liggen o.a. begraven Renê van Chalon en Anna van Buren. Het enorme gegoten koperen renaissance doopvont van Joos de Backer uit Ant werpen (1540), dat de Franse bezetters destijds tevergeefs probeerden te ver slepen, wat slechts gedeeltelijk gelukte. En het drieluik uit de school van Jan van Scorel - de kruisvinding - trokken eveneens aller bewonderihg. Door het park het Valkenberg, eertijds slottuin, genoemd naar het valkenhuis, waar deze.vogels werden afgericht voor de valkenjacht, naar het Begijnhof (1531) Het enigste begijnhof in ons land, waar nog begijnen wonen. Bestaande uit 29 huisjes, 'n kapel en een kruidentuin. De oude StWendelijnskapel werd op last van Prins Maurits aan de Waalse gemeente afgestaan. In 1837 werd een nieuwe kapel gebouwd in z.g. Waterstaatsstijl, die als trouwkapel zeer in trek is. Niet voorzien in het programma, maar wel als extra toegift had er juist een trouwplechtigheid plaats gehad, zodat men trouwstoet compleet antieke "Rolls Royce" kon bewonderen. Na een verversihg in "de Arent" te hebben gebruikt werd de terugtocht aan vaard 6 uur arriveerdei het gezelschap wederom te Zierikzee, terugziende op een zeer geslaagde excursie. De thuisblijvers hadden veel gemist! JM.JLokker Nieuwe uitgaven betreffende Schouwen-Duiveland Rectificatie. Brouwershaven zoals het was Bij de vermelding van nieuwe uitgaven in 1972 in het Mededelingenblad nr. 16, apr.1973 is verzuimd de heer C.P.Pols te vermelden, die het gedeelte verzorg de wat betrekking heeft op Zonnemaire, Noordgouwe en Schuddebeurs. Bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel verschenen dit jaar een 2-tal zeer interessante platenboeken onder de titel: "Kent U ze nog de Zierikzeeënaars, deel I" van de hand van de heer C.P.Pols, benevens deel II. Keurig van uit voering met duidelijke foto's. Oud Zierikzeeënaars kunnen hun herinneringen weer ophalen bij het zien van zoveel oude bekenden uit Zierikzee en "van buiten" Voorts verscheen van de hand van de Zierikzeese stadsarchivaris de heer W.H. Keikes een boekje over de "Zierikzeese goud- en zilversmeden (14e - 19de eeuw). Zeer verzorgd van uiterlijk, met fraaie foto's voorzien van een duide lijke toelichting, (o.a. voorwerpen uit de collectie van het gemeentemuseum) Al deze uitgaven ten zeerste aanbevolen!' (Verkrijgbaar bij de boekhandel) J.M.J. L. De penningmeesteres verzoekt dringend diegenen, die hun contributie over 1973 nog niet hebben voldaan, dit alsnog te willen doen door storting op gironr. 390482 t.n.v. de penningm. v.d. ver. Stad en Lande van Schouwen- Duiveland te Brouwershaven(Acceptgirokaart is gelijktijdig bij de convocatie voor de najaarsvergadering bijgevoegd) - Overschrijving op de bankrekening van de ver. bij de Nutsspaarbank te Zierikzee is ook mogelijk, (Contr. ƒ.7,5Q voor gewone leden, ƒ.2,50 voor gezinsleden en ƒ.2,50 voor jeugdleden).

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 3