S) Na afloop hield Sequah een kollekte om de boete te betalen, hem opgelegd door het kantongerecht te Bergen op Zoom, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst. De laatste dag in Rotterdam werd hij door zijn bewonderaars in de praalwagen naar zijn hotel in de Hoofdsteeg gebracht, waar hij vanaf het balkon een toe spraak hield die door hst rumoer van ae menigte onverstaanbaar was. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 13 September 1891 lezen we een bericht uit het Engelse blad "Financial News" over de Sequah Company Ltd. Er was een netto winst gemaakt van 481,284,aan advertenties was uitgegeven 64.308,Ondanks veel moeilijkheden met regeringen, was er reden tot te vredenheid. Amsterdam was de volgende stad die Sequah bezocht. Toen zijn handlangers cir culaires uitdeelden deed de Ver. tegen de Kwakzalverij hetzelfde. Deze be vatten waarschuwingen en onthullingen over Sequah, over de winsten en "Hij komt uit een paardenspel! Pas op uw zakken! Vraag een nummer van ons maand blad! De belangstelling in de hoofdstad was dan ook aanvankelijk niet zo groot. Sequah beloofde ƒ.10.000,aan degene, die zijn medicament kon samen stel len uit de bestanddelen zoals genoemd in de Nederlandse analyse. Nadat een dokter Eijkman, tijdens een zitting, verklaarde dat een patiënt niet genezen was, maar slechts was behandeld met een pijnstillend middel, dat over al te koop was, werd de zitting afgelast. Enkele dagen later werd Sequah toch weer in zijn wagen, door bewonderaars voort getrokken □m te bewijzen, dat zijn middel langer werkte, organiseerde Sequah een hardloop wedstrijd tussen oud-patiënten, met als prijzen een gouden, zilveren en nikke len horloge en ƒ.1,voor elk van de 30 deelnemers. Hijzelf was te paard; er was muziek en natuurlijk veel publiek. Een volgende bijeenkomst was door de aanwezigheid van straatjongens erg rumoerig, na een optreden van een bal let van 16 herstelden ontstond een gedrang naar de tribune, omdat velen om behandeling vroegen. Aan de herrie kwam een einde door het uitdraaien van het gas! De afscheids-séance lokte veel ovatie uit. We lezen: "Sequah, in zijn coupé gezeten, werd door wel 6000 personen op weg van de Parktuin naar Café Suisse omringd. Allen zongen: "Lang zal hij leven" en zo trok de stoet 4-j uur door Amsterdam via de Dam naar zijn hotel." In Alkmaar gaat Sequah, evenals in Antwerpen, entree heffen bij de zittingen, 5 en 10 cent. De opbrengst schenkt hij aan liefdadige instellingen. De diaco nie der Herv.Gemeente en de Commissie voor Spijsuitdeling ontvangen elk de helft van ƒ.170,entree-geld, Marktlui die hun middelen tegen kiespijn aanprezen als "geen kwakzalversmidde len zoals van Sequah", werden afgetuigd en verdreven onder het zingen van het Sequah-lied De Ver. tegen de Kwakzalverij blijft ook actief. Zij meldt in haar maandblad dat tot nu toe 40000 kisten Sequah-middelen zijn ingevoerd. De geneesmiddelen worden in Londen bereid, dan quasi naar Amerika gestuurd om een Amerikaans cachet te krijgen, terug naar Londen en vandaar naar de landen waar men dom genoeg is om die dingen te kopen, die door een paljas aan de man worden gebracht. Ondertussen is Sequah in Haarlem aangekomen in Hotel Funckler, hij logeerde altijd in de duurste hotels. Hoewel weer veroordeeld tot boetes in Amsterdam en Haarlem had hij in Haarlem weer succes. Zijn koets wordt door het publiek getrokken langs het huis van een genezen dame (Mevr. Wemink) Na deze genezing worden zijn séances door de betere families bezocht. De heer Lasschuit, een deftig ingezetene van 73 jaar, danste op het platform! Zijn laatste optreden in die stad trok dan ook ongeveer 15000 mensen, verdeeld over de zaal en de Grote Markt. In de universiteitsstad Leiden zegt Sequah blij te zijn dat er ook .studenten aanwezig zijn. Hij beweert te hebben gestudeerd aan een universiteit in de Elzas.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1973 | | pagina 8