-14- meter hoogte opgetrokken hebben, waarna een nieuwe onder breking van den bouw intrad. Anthonis overlijdt in 1512. Diens zoon Rombout volgde hem in al zijn functies op en het is weer aannemelijk dat Rombout de inmiddels "ouder wetse" torenontwerpen van zijn vader voor Mechelen en Zierikzee door nieuwe versies vervangen heeft en deze beide herziene torenprojecten zijn door gravures bekend gebleven". Het op paneel geschilderde gezicht op Zierikzee in het Gemeentemuseum van die stad dateert uit 1506 of kort daarvoor en vertoont derhalve den toren, zoals hij er nog tijdens het leven van Anthonis I, die in 1512 over leed, uitzag, vermoedelijk in de bgn. onderbreking. Toen Rombout in 1516 de taak van zijn vader overnam, was de bouwvoet ongeveer gereed. Haakma Wagenaar dateert het ontwerp voor den bovenbouw van den toren "naar de vorm te oordelen" op omstreeks 1530 "en dan zou het de zwanen zang van Rombout kunnen zijn, want hij overleed te Ant werpen in 1531".H.H.). De toren vertoonde vóór de restauratie met zijn afgeta kelde steunbeeren en zijn weinig overtuigende trans een droevig, alhoewel imponeerend beeld: heel de gedachte aan een voetstuk van een veel hoogeren toren is zoek ge raakt. De zuidgevel, die door een beschieting - waarbij veel fraai beeldhouwwerk verloren gegaan is - vanaf Noord- Beveland ernstig beschadigd werd, had reeds vóór 1940 een restauratie van noode, waarmede men toen dan ook bezig was. Bij gebrek aan gegevens - althans voldoende gegevens - werd in overleg met den Rijksdienst voor de Monumentenzorg besloten veel beeldhouwwerk niet weder aan te brengen. De oostgevel was er in de jaren '50 iets beter aan toe; het beeldhouwwerk aan de steunbeeren was beter bewaard. Een fantastisch project, dat ook fantastisch knap door Haakma Wagenaar ontleed en in een voor ons beter leesbare projectieteekening vertaald werd. Er moge in dit verband naar zijn artikel in het Bulletin van den KNOB mei '71 verwezen worden, waarin op scherpzinnige wijze uiteenge zet wordt, hoe het stoute plan van Rombout gelezen moet worden. Uit zijn teekeningen kunnen wij ons thans een goed beeld vormen, hoe deze reus er uitgezien zou hebben, indien hij volgens die plannen voltooid zou zijn. Reeds de majestueuze torenvoet, die wij nu kennen, suggereert

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 14