-24- oorkondes uit aan eigenaren van panden die deze op geslaag de wijze hadden gerestaureerd of laten restaureren. Oor konden werden uitgereikt aan: Gemeentebestuur van Zierikzee - stadhuis Zierikzee R.ten Kate - huis "Roomen" in de Meelstraat te Zierikzee mevr. G.M.de Jonge-Kommer - St. Jacobsstraat 7 te Zierikzee ir. C.J.Koopman - Oude Haven 10; fabrieksgebouw met heren huis aan de Vissersdijk, Zierikzee mevr. M.van Nieuwenhuyzen- Wagemaker - Haven Noordzijde 21, Brouwershaven Rabobank - Markt 46, Brouwershaven ir. M.J.Loschakoff - boerderij Herenweg 28, Noordgouwe F.J.Kok - pand onderwatersportcentrum, Ring Dreischor Algemene Bank Nederland - kantoor te Bruinisse M.O.Dijkman - molen 't Hert" te Ellemeet L.C.P.J. en T.M.Landegent - molen "De Graanhalm" te Haam stede Met deze uitreiking kon een begin worden gemaakt met het inlopen van de achterstand die was ontstaan. Het Gemeente bestuur van Zierikzee stelde voor deze gelegenheid de trouwzaal beschikbaar. Subsidie werd verleend voor het restaureren van een gebro ken grafzerk op het Kerkhof van de Ned. Hervormde Kerk te Brouwershaven. De zerk dekt het graf van de 21-jarige Kaatje Lokker die in 1864 uit "minnennijd" werd vermoord. Een gedichtje op de zerk herinnert aan deze gebeurtenis. RUIMTELIJKE ORDENING Het is een gelukkig verschijnsel dat de vereniging steeds meer betrokken wordt bij het overheidsbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening. Op de inspraak die gemeenten aan de vereniging bieden werd en wordt door het bestuur positief gereageerd. Ten aanzien van de ruimtelijke orde ning dient er ruimte te zijn voor overleg tussen de gemeen ten en onder andere onze vereniging. Het betrekken van de vereniging bij de plannen onder andere op het gebied van de ruimtelijke ordening wordt door het bestuur op hoge prijs gesteld. Het Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieu bescherming diende bezwaren in tegen het "Rekreatieplan Bruinisse" in deze gemeente. De bezwaren van het Coördina-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 24